13. června 2024, 22:48
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Zápočet pohledávek a závazků

Započtení pohledávek a závazků je proces, při kterém dojde k ztotožnění osoby dlužníka s osobou věřitele. Jedná se o celkem běžně se vyskytující situaci, kdy náš dodavatel se stane zároveň naším odběratelem.

Předpokládejme například, že náš dodavatel nám vyfakturuje dodávku svého zboží v částce Kč 10.000,00. Tím nám vznikle vůči dodavateli závazek zaúčtovaný na základě došlé faktury 131MD/321DAL (způsob A účtování o zásobách).
Dále předpokládejme, že ta samá firma, která nám dodala zboží, u nás objedná dodávku našich služeb v částce Kč 9.500,00. Službu mu dodáme a na základě vydané faktury vyfakturujeme – tím vznikne pohledávka zaúčtovaná 311MD/602DAL.
Samozřejmě je možné, aby se jak pohledávka, tak závazek zaplatily běžným způsobem.
Nicméně tím že osoba našeho věřitele (dodavatele) je zároveň osobou našeho dlužníka (odběratele), vzniká možnost využít institutu započtení pohledávek a závazků dle ustanovení § 580 Občanského zákoníku. Tímto započtením není porušena obecně uznávaná účetní zásada tzv. zákazu kompenzace.
Lze doporučit, aby o započtení pohledávek a závazků (tedy FAV a FAD) existoval písemný zápis (dohoda o započtení pohledávek a závazků), kterou podepíší obě smluvní strany.
Vrátíme-li se k našemu příkladu, dlužíme my našemu dodavateli Kč 10.000,00 za zboží a on nám dluží Kč 9.500,00 za naše služby. K započtení je tedy způsobilá částka Kč 9.500,00 – na základě výše uvedené dohody o započtení FAV a FAD (pohledávek a závazků) proúčtujeme částku Kč 9.500,00 321MD/311DAL (někteří autoři doporučují použít určitý „spojovací účet“). Zbylých Kč 500,00 zaplatíme našemu dodavateli již běžným způsobem – například z běžného účtu s účtováním 321MD/221DAL.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů