17. července 2024, 15:54
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Závazky

Závazky jsou významnou součástí pasív podniku.
Obvykle se definují jako povinnost podniku zaplatit oprávněnému subjektu. Závazky se též označují jako dluhy.

Závazky členíme z časového pohledu na dlouhodobé a krátkodobé, přičemž hranicí pro zařazení závazku do jedné či druhé skupiny je 1 rok – jakožto splatnost závazku ode dne jeho vzniku.

Závazky nejčastěji vznikají vůči dodavatelům – jedná se o závazky z obchodního styku. Dodavatel nám dodá své výrobky, zboží či službu a než mu tuto dodávku uhradíme, máme vůči dodavateli závazek, tj. dluh. Závazky mají většinou určitou splatnost (např. 10 či 14 dní, ale i více či méně). Závazek z obchodního styku vzniká obvykle na základě došlé (či dodavatelské) faktury (neboli faktury přijaté).

Fakturu od dodavatele například za dodávku poradenských služeb zaúčtujeme 518MD/321DAL. Tak vzniká závazek, který zanikne nejčastěji zaplacením – např. úhradu faktury došlé (závazku) z běžného účtu zaúčtujeme 321MD/221DAL. Kromě toho mohou závazky zanikat například započtením s pohledávkou, pokud je osoba našeho věřitele (dodavatele) a dlužníka (odběratele) totožná – není tak porušena obecně uznávaná zásada zákazu kompenzace.

Došlé faktury (závazky z obchodního styku) evidujeme obvykle vz tzv. knize došlých faktur, kde sledujeme označení (číslo) faktury, osobu dodavatele, celkovou částku k úhradě, datum vzniku závazku (např. datum, kdy faktura došla k nám do firmy), dále například datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum (předpokládané) splatnosti a následně též datum, způsob, doklad a výši úhrady – zániku závazku.

Kromě výše uvedených závazků z obchodního styku (tedy vůči dodavatelům) můžeme rozlišovat tyto závazky:

  1. závazky vůči zaměstnancům (dlužné mzdy)
  2. závazky vůči orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (dlužné SP a ZP zejména za zaměstnance)
  3. závazky vůči finančním orgánmům (dlužné daně nebo také clo)
  4. závazky vůči bankám a podobným finančním institucím (úvěry)
  5. jiné závazky vůči dalším osobám

Obecně lze závazky členit podle různých kritérií, například:

  • dle osoby věřitele (viz výše – dodavatelé, pracovníci, stát,…)
  • dle doby splatnosti (viz výše – dlouhodobé a krátkodobé)
  • dle měny (závazek v české měně či v cizí měně – tedy tzv. devizový závazek)
  • apod.
5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů