4. března 2021, 04:37
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Kniha návštěv

:: Nový příspěvek

Přispívat do návštěvní knihy můžete až po přihlášení do aplikace.

:: Vložené příspěvky v návštěvní knize

|<   <<   <   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7   >   >>   >|
anonymní uživatel
09. 12. 2011, 17:58:32
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 129
Dobrý den,
mám dotaz k úč. op. č. 4.
Ve škole tento případ profesorka účtuje na DAL 622 (nikoli 621). Mohu poprosit o vysvětlení?

Děkuji moc předem.
Reakce - administrator, 11. 12. 2011
Dobrý den,
použití účtu 621 (tedy aktivace materiálu a zboží)podle našeho názoru lépe vyjadřuje znění § 21 písm. c) Vyhlášky 500/2002 Sb. v platném znění, tedy v tomto konkrétním případě aktivaci vnitropodnikové dopravy jako součásti pořizovací ceny zboží. Použití Vámi navrhovaného účtu 622 (tedy aktivace vnitropodnikových služeb) by určitě nemohlo být považováno za fatální chybu - důležité je, že je správně "odhalena" nutnost zaúčtování aktivace; vždyť ve Výkazu zisku a ztráty jakožto součásti roční účetní závěrky se tak jako tak všechny účty účtové skupiny 62 - Aktivace sčítají a uvádí se v oddílu II. Výkony, konkrétně v položce II.3 Aktivace.
Přesto bychom se však více přikláněli k užití účtu 621, neboť jde o aktivování složky ceny zásoby (zde tedy zboží).

anonymní uživatel
07. 12. 2011, 20:30:07
Dobrý den,
v testu 278, otázka č. 27, jsem dala DPH na účet 343 MD, ale ohlásilo mi to chybu, prý tam mělo být 042. Není to omyl? Tím pádem i poslední otázku jsem měla špatně na výpočet pořizovací ceny automobilu, dalo tam "správnou" odpověď cenu i s dph. Prosím o kontrolu. Díky PK
Reakce - administrator, 07. 12. 2011
Dobrý den, šlo opravdu o test ID 278? V jeho řešení by mělo být vše v pořádku, nárok na odpočet DPH je zachován (tj. 343MD) a následně je "vstupní cena" automobilu Kč 105.000,00. Takže Váš postup byl zřejmě správný.

anonymní uživatel
05. 12. 2011, 00:00:29
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 269
částky v případech č. 18 a 19 nejsou správné
v č. 18 mi vychází 1430,- (100*11,80 + 20*12,50)

v č. 19 pak 25,- (2*12,50)
Reakce - administrator, 05. 12. 2011
Dobrý den,
máte pravdu, byly tam chyby. V operaci 18 byla nejspíš místo metody FIFO použita metoda průměrných cen, částka v operaci 19 byla také špatně.
Řešení jsme už opravili, děkujeme za připomínku.

anonymní uživatel
04. 12. 2011, 22:33:30
Dobrý den,
myslím, že jsem našla chybu v testu č. 340 v případu č. 24 - odpis činí 90000 (450 000/5)
Dále v případu č. 28 a 30 by mělo být účtováno pořízení pozemku na 041
Reakce - administrator, 04. 12. 2011
Dobrý den,
děkujeme za příspěvek a za Váš názor. Řešení testu č. 340 je však zcela v pořádku, dále se pokusíme vysvětlit naše řešení:

K op. 24: odpis se samozřejmě počítá ze vztahu VSTUPNÍ CENA/KOEFICIENT V PRVNÍM ROCE ODPISOVÁNÍ. Je však třeba si uvědomit, že vstupní cena majetku v prvním roce se navyšuje o provedené "technické zhodnocení". Vstupní cenu je tedy třeba brát z op. 4 (Kč 450.000,00) i z op. 13 (Kč 42.000,00). Celková vstupní cena tudíž činí Kč 492.000,00 a odpis v prvním roce tedy 492.000/5 = Kč 98.400,00, tedy tak, jak je uvedeno v op. 4.

K op. 28 a 30, tedy k Vašemu názoru, že proces pořízení pozemku má být účtován s využitím účtu 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku si dovolujeme upozornit, že účet 031 - Pozemky patří do účtové skupiny 03 - Dlouhodobý HMOTNÝ majetek - neodpisovaný. Proto jeho pořízení bude účtováno na "pořizovacím účtu" hmotného majetku, tj. na účtu 042.

anonymní uživatel
24. 11. 2011, 17:50:04
Dobry den, dekuji za predchazejici odpoved a chci se znovu zeptat: Účtování ve valutové pokladně I. [č. 9, Účetní test], v ucetni smernici k testu se pise:
1. při nákupu či prodeji valut bance/od banky se používá denní kurz banky valuty nákup/prodej
2. při ostatních účetních případech ve valutové pokladně se používá denní směnný kurz devizového trhu ČNB

prip.c.1. 11.12. - Z korunového účtu vybrány valuty, 1000EUR - predpokladam, ze z CZK BU uctu vybiram CZK menu a v bance koupim 1000EUR, ktere vlozim do valutove pokladny --> valuty kupuji --> drzim se smernice c.1 --> pouziju denni kurz "me" banky, dle ktereho banka prodava valuty a to je 33,00CZK ale spravna odpoved je denni kurz CNB 32,60. Podle mne je to spatne, protoze smernice 1 rika, ze kdyz nakup/prodej = drz se kurzu sve banky.
Reakce - administrator, 04. 12. 2011
Dobrý den,
ve znění účetní směrnice jsme spíše měli uvést, že kurz "naší banky" se používá pouze v případě pohybů na "našem bankovním účtu", čili jen pokud se účtuje dle výpisu z bankovního účtu.
Tedy všechny pohyby týkající se nákupu/prodeje valut, které mají dopad do pohybů na bank. účtu, se přepočítávají kurzem "naší" banky, ve všech ostatních případech (tj. i v operaci č. 1 a č. 6) se použije denní kurz ČNB.
Pro jistotu jsme to do zadání úlohy doplnili, děkujeme za podnět.

anonymní uživatel
23. 11. 2011, 15:10:53
DOTAZ - TEST ID: 347
Neměla by být částka v úč. operaci 13 - Kč 120.000,--?

Díky za odpověď.
Reakce - administrator, 23. 11. 2011
Výpočet je správný. Základem daně je záloha ("včetně DPH") ve výši Kč 100.000,00 z operace 12. DPH je potom vypočtená "koeficientem" (20/120 zaokr. na 4 desetinná místa), tj. 100000*0,1667 = 16.670,00. "Záloha bez DPH" pak činí 83.330,00.

anonymní uživatel
23. 11. 2011, 14:32:52
Dobrý den,
mám dotaz ohledně výpočtu DPH na těchto webových stránkách.

Např. ve škole DPH počítáme:
Kč 11.500,-- je cena vč. DPH
20 % DPH: 11.500/120*20= 1.916,67
a
tkz. metodu "nepřesnou" (ve škole nepoužíváme, jelikož to zkresluje u vyšších čátek) podle koeficientu:
Kč 11.500,-- * 0,1667 = 1.917,05

Proto se chci zeptat, jakou metodu tedy zde používáte.

Děkuji za odpověď.
Reakce - administrator, 23. 11. 2011
Dobrý den,

v našich testech je DPH počítáno v souladu s ustanovením § 37 Zákona o DPH (Zákon č. 235/2004 Sb.), konkrétně:

(a)
Pokud je dána cena bez DPH (v našich testech obvykle částka v prvním řádku účetního případu, např. označeného 1a, 2a apod.), vypočítá se daň jako součin této částky a podílu sazby DPH a čísla 100 (tj. do konce roku 2011 0,2 nebo 0,1). Tento postup vyplývá z § 37 odst. 1 Zákona o DPH.

(b)
Pokud je dána cena včetně DPH (v našich testech obvykle na posledním řádku daného účetního případu, např. 3c, 4c apod.), vypočte se daň jako součin této částky a tzv. koeficientu. Tento koeficient se zjistí jako podíl sazby daně a součtu 100 plus sazba daně. Vypočítaný koeficient se zaokrouhlí na 4 desetinná místa (tj. pro 10% sazbu činí koeficient 10/110 = 0,0909 zaokr., pro 20% sazbu činí koeficient 20/120 = 0,1667 zaokr.).
Tento postup vyplývá z § 37 odst. 2 Zákona o DPH.

Pro výpočet DPH u dodání zboží a poskytutí služeb (popř. převodu nemovitostí) jsou to prakticky jediné možné způsoby výpočtu DPH, které Zákon o DPH dává.

V obou případech by měla být daň uvedena v haléřích (2 desetinná místa zaokrouhlená matematicky) nebo případně zaokrouhlená na celé Kč (tento druhý postup vyplývá z ustanovení § 28 odst. 2 písm. l) Zákona o DPH).

anonymní uživatel
22. 11. 2011, 17:13:50
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 341
Nechybí v úč. op. č. 1 cena za MJ?
Reakce - administrator, 22. 11. 2011
Dobrý den, možná by bylo pohodlnější jednotkovou cenu uvést, ale je zřejmě možné ji dopočítat z ceny bez DPH a dodaného množství.

anonymní uživatel
20. 11. 2011, 11:35:51
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 323
Proč se v úč. op. č. 8b neúčtuje DPH na 343, ale 518?
Reakce - administrator, 20. 11. 2011
Dobrý den, v op. 8b se DPH z plnění pro účely reprezentace účtuje na 513MD. V tomto testu se držíme "zažitého" postupu, kdy právě u plnění přijatých pro účely reprezentace (pohoštění, občerstvení apod.) není nárok na odpočet DPH a tudíž zaplacená daň je součástí nákladu (pro účely daně z příjmů tzv. daňově neuznatelného). Tento postup je v souladu s ustanovením § 72 odst. 4 Zákona o DPH (235/2004 Sb. v platném znění), kde se výslovně říká, že "Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pro reprezentaci, které nelze podle zvláštního právního předpisu uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů...".
Zajímavé je, že např. dle § 13 odst. 8 písm. c) Zákona o DPH vyplývá, že u dárků poskytnutých bezplatně v rámci ekonomické činnosti plátce, je možno uplatnit nárok na odpočet (v plné popř. v krácené výši).
Operace 8 v testu ID 323 je však uvedena jako "občerstvení", přičemž právě občerstvení je výslovně jmenováno v ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) Zákona o daních z příjmů (586/1992 Sb. v platném znění).

Pozn.: Odkazy na příslušná ustanovení Zákona o DPH a Zákona o daních z příjmů jsou dle stavu práva k 20. 11. 2011.

anonymní uživatel
04. 11. 2011, 12:24:54
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 329
Dobrý den, chtěla jsem ze zeptat,zda se v tomto testu trošku nemate výše daňové povinnosti k DPH. V 1. otázce je dlužná DPH k finančnímu úřadu ve výši 12500, tudíž do výsledné daňové povinnosti k DPH jsem tuto částku nepočítala, protože jsem to pochopila tak, že to dlužíme tedy již z minulé daňové povinnosti. Mělo by tedy u toho být aspoň poznámka, že by se tato částka měla k DPH zahrnovat. Jsem začátečník, tak nevím, jestli je moje poznámka položena dobře a možná se mýlím...
Děkuji.
Reakce - administrator, 04. 11. 2011
Dobrý den, Váš postup je správný, zadání bylo nejasné, omlouváme se. Upravili jsme proto řešení doplňující otázky k tomuto testu s tím, že výsledná daňová povinnost je Kč 11.040,00, tedy vlastní daňová povinnost. Těch Kč 12.500,00 je skutečně úhrada vlastní daňové povinnosti z předchozího zdaňovacího období - tak to bylo myšleno. Děkujeme za upozornění.

anonymní uživatel
03. 11. 2011, 22:03:49
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 304
V bodu 2c. je uvedeno DPH ve výši 19 % pak ale tato částka bude 38 Kč a ne 40 Kč. Myslela jsem, že je to chyták na pozornost, ale je to špatně napsáno=překlep, má tam být základní sazba DPH 20 %.
Reakce - administrator, 03. 11. 2011
Dobrý den, děkujeme za upozornění. Opravdu to nebyl chyták, bylo to prosté přehlédnutí hodnoty 19 % v textu při úpravách testu do aktuální podoby. Takže chyba na naší straně, za kterou se omlouváme. Text operace je už opraven, částky byly správně.

anonymní uživatel
03. 11. 2011, 16:47:54
Dobrý den,
chtěla jsem se jen zeptat, zda v budoucnu přibudou i třeba příklady na výpočet mezd.
Děkuji. Michaela
Reakce - administrator, 03. 11. 2011
Dobrý den, děkujeme za dotaz a za podnět. Pokud budete mít zájem, zkuste nám Váš požadavek trochu přiblížit - nejlépe e-mailem na info[zavinac]parcon.cz. Bude-li to technicky možné, rádi připravíme i testy, o které budou mít naši uživatelé zájem.

anonymní uživatel
03. 11. 2011, 13:34:35
ID 246, Účtování o zásobách způsobem "B" - pocatecni stav materialu je 145,000, pak jsme prikoupili za 100,000 + doprava za 5000, pak skutecny stav by mel byt 250,000. Nechapu odkud tam se tam vzalo c.4. 45,000? Bud je tam chyba nebo nerozumim...dekuji.
Reakce - administrator, 03. 11. 2011
Dobrý den, do jisté míry máte pravdu, ale jak asi víte, ve způsobu B (tzv. periodickém způsobu účtování o zásobách) se neúčtuje během roku o jejich pohybu - vše se účtuje "přímo do nákladů" bez ohledu na to, zda byla zásoba skutečně spotřebována či ne. Na konci roku se zjistí (dle vedené skladové evidence - skladních karet apod.) skutečný stav zásoby (v tomto případě materiálu) a o tento skutečný konečný stav se sníží spotřeba (proto 501DAL) a zároveň se tento stav zaúčtuje na 112MD. Částka uvedená v testu ID246 v operaci 4 se tedy zkrátka nedá z účtování zjistit a její výše by byla zjištěna např. ze skladních karet.

anonymní uživatel
27. 09. 2011, 05:28:58
Dobrý den, chtěla jsem se jen domluvit ohledně zaslané faktury v PDF formátu. Bohužel se mi faktura nezobrazuje a ani s příslušnými náležitostmi nevytiskne. Nedá se ještě jednou doklad přeposlat? Děkuji Zemanová
Reakce - administrator, 27. 09. 2011
Dobrý den, při zadání fakturačních údajů při registraci nového uživatele je možné daňové doklady běžně stáhnout přímo z aplikace - po přihlášení je v levém menu odkaz Fakturace a faktura se dá zobrazit/stáhnout ve formátu PDF. V každém případě jsme právě na Vaši e-mailovou adresu zaslali fakturu ještě jednou.

anonymní uživatel
07. 09. 2011, 15:45:25
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 333
Dobrý den, u výpočtu koeficientu pro DHP z ceny zálohy je uvedeno sazba daně 19%. Koeficient mi vyšel 0,1597.Ukázolo mi se mi v řešení jako chyba. Myslím že je tam v řešení zadána sazba 20%, čemuž by odpovídal koeficient 0,1667, který je použitý pro výpočet v řešení.
Reakce - administrator, 07. 09. 2011
Dobrý den, měla jste pravdu. V textu operace 22 bylo chybně uvedeno, že jde o 19% sazbu DPH, nicméně vypočtená částka byla s koeficientem pro 20% sazbu (tj. 0,1667). S touto částkou bylo pak počítáno i dále v operaci 25. Za chybu se omlouváme, text u operace 22 jsme právě opravili.

anonymní uživatel
22. 08. 2011, 08:26:25
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 276
Dobrý den, ještě jeden dotaz, proč je v ot. 1 518 a ne pořízení DNM?
Reakce - administrator, 22. 08. 2011
Nehmotný majetek, který nedosáhl "zákonné" nebo podnikem stanovené hranice pro zařazení mezi DNM, se účtuje obvykle jako spotřeba služeb (tj. na účet 518). To je ostatně uvedeno i v zadání testu - hned v první odrážce.

anonymní uživatel
22. 08. 2011, 08:23:45
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 276
Dobrý den, v ot. 15 není definováno zda je nákup hotově nebo na fakturu (v zadání také není uvedeno). A v zadání je komentář k ot. 11, ale neměl by být k ot. 9?
Reakce - administrator, 22. 08. 2011
Dobrý den, v textu operace 15c. je uvedeno "Celkem zaplaceno", takže nákup na fakturu to určitě není. Ale pro jistotu jsme přidali do zadání této operace slovíčko "hotově".
Informace o pořizovací (vstupní) a zůstatkové ceně prodávaného majetku souvisí opravdu s operací 9 jak uvádíte, ale i s operací 11 (jak uvádíme v zadání) a také i s operací 10.

anonymní uživatel
17. 08. 2011, 11:56:56
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 92
Dobrý den, dělala jsem si pár Vašich testů o znalosti účetnictví a mám je dotaz, proč se u testů nezobrazují správné odpovědi, u odpovědí, které jsou chybné? Hodně by to pomohlo. Děkuji. S pozdravem Michaela
Reakce - administrator, 17. 08. 2011
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Správné odpovědi se zobrazují tak, že po "najetí myší" na chybnou odpověď (červeně označenou) se po chvíli zobrazí správné řešení. Vyzkoušejte, mělo by to fungovat ve všech běžně používaných internetových prohlížečích.

anonymní uživatel
06. 08. 2011, 23:06:17
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 330
Marně si lámu hlavu nad tím, jak zjistit u tohoto testu částku výplaty mezd.
Reakce - administrator, 07. 08. 2011
Dobrý den, v zadání testu jsou uvedeny zůstatky některých účtů a mezi nimi je i zůstatek (stav) účtu 331 - Zaměstnanci. Ten by měl obecně vyjadřovat závazek vůči zaměstnancům právě zejména z titulu čistých mezd k výplatě.

anonymní uživatel
31. 07. 2011, 15:45:05
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 315
Dobrý den, proč se nepočítá do obchodní marže také částka z prodeje výrobků řádek č.18a?
Reakce - administrator, 31. 07. 2011
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Obchodní marží se rozumí rozdíl mezi prodejní (tržní) a nákupní ("skladovou") cenou prodaného zboží. Do marže se tedy nezahrnují tržby z prodeje výrobků ani služeb. Více o pojmu obchodní marže najdete v našem slovníčku účetních pojmů - viz tento ODKAZ .

|<   <<   <   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7   >   >>   >|
© 2006-2021 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů