26. března 2023, 11:55
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Kniha návštěv

:: Nový příspěvek

Přispívat do návštěvní knihy můžete až po přihlášení do aplikace.

:: Vložené příspěvky v návštěvní knize

|<   <<   <   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6   >   >>   >|
anonymní uživatel
03. 11. 2012, 21:07:21
Dotaz - test č. 276
Dobrý den, příklad 9. Kdy byl nakoupen tento stroj a za kolik ? Můžete mi vysvětlik, doodepsání zůstatkové ceny. Jak se počítá účetně v tomto příkladu. Děkuji
Reakce - administrator, 03. 11. 2012
Dobrý den, děkujeme za dotaz. U tohoto testu jsou některé důležité informace uvedeny už v zadání před vlastním účetním deníkem: zde se píše, že vstupní cena stroje řešeného v op. 9, 10 a 11 je Kč 99.000,00 a dosavadní oprávky jsou Kč 85.000,00. Doodepisovaná zůstatková cena je tudíž Kč 14.000,00 (99000-85000) - zúčtovaná v op. 9. Dlouhodobý majetek se samozřejmě vyřazuje v "historické" ceně, ve které je veden v účetnictví (tj. Kč 99.000,00), ta je potom zúčtovaná v op. 10.

anonymní uživatel
20. 10. 2012, 21:19:39
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 361
14b/ 14% z 1000 není 114, ale 140.
Reakce - administrator, 21. 10. 2012
Dobrý den, máte pravdu, byla tu chyba. Bohužel její oprava měla dopad i do doplňujících otázek, tj. do výše hospodářského výsledku, základu k DPPO i výpočtu této daně. Vše jsme opravili, děkujeme.

anonymní uživatel
09. 10. 2012, 08:53:48
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 234
Dobrý den, u tohoto testu je jako doplňovací otázka výpočet obchodní marže. Vy uvádíte 99000,-, což by ale znamenalo, že tam započítáváte jen příklady 6 a 7. Já jsem počítala i s příklady 17 a 18, tudíž jsem měla obchodní marži 114000,-. Jak to prosím má teda být? Proč tam nemáte započítáno i těch 15000,- obchodní marže za prodané výrobky? Děkuji za odpověď.
Reakce - administrator, 09. 10. 2012
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Váš postup výpočtu obchodní marže bohužel není korektní. Ustanovení § 20 odst. 1 vyhlášky 500/2002 Sb. v platném znění, kterou se provádí Zákon o účetnictví říká: "Položka '+ Obchodní marže' obsahuje rozdíl z vyúčtovaných tržeb za prodej zboží a nákladů vynaložených na prodané zboží.".
Převedeno do čísel účtů je to tedy rozdíl stavů účtu 604 a 504. Žádná "obchodní marže" za prodané výrobky tedy neexistuje.

anonymní uživatel
05. 10. 2012, 12:17:17
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 276
dobrý den, chci se jen ujistit, že v případě darování přívěsu bych mohl ještě před darováním uplatnit (nejméně) 1/2 ročního odpisu a snížil tak hodnotu daru.
jinak děkuji za výbornou aplikaci, uvítal bych širší výběr testu k DPPO. skvělým příkladem je test č.353

anonymní uživatel
28. 06. 2012, 00:49:42
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 359
účetní operace 11b - DPH 10%, v tom samém testu jinde se používá již nových 14%
Reakce - administrator, 28. 06. 2012
Děkujeme za upozornění, opravili jsme.

anonymní uživatel
24. 04. 2012, 11:55:04
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 300

řádek 27b DPH - účet 513 je zřejmě špatně. Domnívám se, že by měl být 343.
Reakce - administrator, 24. 04. 2012
Dobrý den, řešení je správné. Přes určité nové výkladové možnosti, které přinesla loňská (2011) novela Zákona o DPH účinná od 1. 4. 2011, se většinou všichni v praxi přiklání k názoru, že náklady na reprezentaci jsou zdanitelným plněním, u kterého nelze uplatnit nárok na odpočet DPH. V našich testech je to znázorněno tak, že cena bez DPH je účtována na účet 513MD a taktéž vypočítaná DPH je účtovaná na 513MD. V praxi by zřejmě byl celý takový doklad zaúčtován na 513 v celkové výši bez členění bez DPH/DPH.

anonymní uživatel
14. 02. 2012, 16:48:53
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 11
Dobrý den,
stále si s Vámi dovolím nesouhlasit v případech vnitropodnikové dopravy. Podle mě se VP fa (INT) na vnitropodnikovou dopravu účtuje na /622 D, jelikož v tomto případě v úč. op. 14 - podle vašeho řešení (624) se má účtovat jen např. stavby podniku ve vlastní režii apod., alespoň tak jsem to četl už v několika účetních učebnicích a ve škole to profesorka považuje za hrubou chybu.

anonymní uživatel
09. 02. 2012, 20:54:50
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 25
Dobrý den,
není v úč. op. č. 2 chyba?
Podnik je plátce DPH a proto by při zařazení měla být cena Kč 300.000--, ne?
Reakce - administrator, 09. 02. 2012
Dobrý den, test s ID 25 je označen jako "zastaralý", tj. již neodpovídá platné legislativě. V době, kdy byl test tvořen, nebylo možné uplatnit nárok na odpočet DPH u osobních automobilů (až na některé výjimky) a tudíž pořizovací cenou (pro účely daně z příjmů vstupní cenou) se stávala cena včetně DPH. Pokud narazíte v naší databázi na tzv. "zastaralý test" (je to obvykle uvedeno už v jeho hlavičce), je vhodné raději přímo přejít na novější verzi.

anonymní uživatel
09. 02. 2012, 20:52:49
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 25
Dobrý den, mám dotaz k úč. op. 11a. Podle mého názoru by mělo jít o technické zhodnocení DHM, ale pokud vím, tak to je až v případě, pokud je vyšší než Kč 40.000,--. Prosím tedy o upřesnění. Díky moc.
Reakce - administrator, 09. 02. 2012
Dobrý den, máte pravdu, jedná se vlastně o technické zhodnocení. Je třeba si ale uvědomit, že v prvním roce pořízení dlouhodobého majetku je součástí pořizovací (následně vstupní) ceny vše, co je k majetku pořízeno, a to bez ohledu na výši ceny. To se týká pouze DHM, u DNM se to posuzuje poněkud odlišně. Proto tedy cena autorádia a střešního okna k pořízenému vozidlu bude přičtena k vlastní ceně automobilu. Pokud by bylo takové "technické zhodnocení" provedeno v druhém a dalším roce používání majetku a cena by byla do Kč 40.000,00, je už na podniku, zda se rozhodne o takové "zhodnocení" zvýšit cenu majetku nebo zda takovou položku zaúčtuje do nákladů, nejspíše asi na účet 548MD. Dovolujeme si upozornit, že tento test s ID25 je označen jako "zastaralý", takže neodpovídá aktuální legislativě - zejména nezohledňuje tu skutečnost, že v současné době je u pořízení osobního automobilu obecně zachován nárok na odpočet DPH, což ještě před několika málo lety nebylo možné.

anonymní uživatel
11. 01. 2012, 18:02:34
Díky za odpověď, já jsem zapomněl a počítal jsem to jako ve škole přes procenta (100.000,-- * 0,2) a proto mi to nevycházelo.
Děkuji a hezký den.
Reakce - administrator, 11. 01. 2012
:-)

anonymní uživatel
11. 01. 2012, 17:31:42
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 316
Dobrý den,
prosím o vysvětlení op. č. 4 a 7a,b,c.

Děkuji
Reakce - administrator, 11. 01. 2012
Dobrý den,
pro souvislejší vysvětlení zde zřejmě není dostatek prostoru. Celé se to ale "točí" kolem toho, že za zdanitelné plnění k DPH se považuje již zaplacení zálohy (slovy Zákona o DPH "příjetí úplaty").

Pokud byla tedy zaplacena záloha ve výši Kč 100.000,00, je příjemce této zálohy povinen přiznat DPH v této záloze obsažené a vystavit plátci DPH, který zálohu zaplatil, tzv. daňový doklad na zaplacenou zálohu.
DPH z této zálohy se počítá jako DPH z ceny včetně daně, tedy celková částka * koeficient. Koeficient se vypočítá jako podíl sazby daně a součtu 100 a sazby daně (tj. např. 20/120 či 14/114) a vypočítaná hodnota koeficientu se zaokrouhlí na 4 desetinná místa (pro 20% sazbu tedy koeficient činí 0,1667 a pro 14% sazbu 0,1228).

DPH ze zaplacené zálohy Kč 100.000,00 tedy činí 100.000 * 0,1667 = Kč 16.670,00. Vzniká zde nárok na odpočet DPH a o tuto DPH je zároveň snížena zaplacená záloha, proto účtování 343MD/052DAL v operaci 4.

U "konečné faktury" v operaci 7 je nárok na odpočet daně jen ve výši rozdílu DPH z celkového plnění a částky, která byla jako DPH uplatněna u zálohy. Při ceně stroje bez DPH ve výši Kč 120.000,00 by 20% DPH byla Kč 24.000,00, ale protože v op. 4 již bylo uplatněno DPH Kč 16.670,00 ze zaplacené zálohy, zbývá k odpočtu pouze rozdíl, tj. Kč 7.330,00.

Zbylé částky v op. 7 jsou potom jen součty či rozdíly z výše uvedeného.

anonymní uživatel
06. 01. 2012, 19:44:54
Dobry den, test cislo 353, otazka 13, mohu se zeptat z jakych castek jste dospeli k vysledku 16512? Mne to vyslo 11817.8, asi jsem neco zapomnel pricist, ale nevi co...dekuji moc.
Reakce - administrator, 06. 01. 2012
Dobrý den, při výpočtu daňového základu k dani z příjmů právnických osob je třeba vyjít z účetního hospodářského výsledku. Ten v testu ID 353 činí Kč +1.782,87 (zisk). Pro určení daňového základu je třeba vyloučit (=přičíst) tzv. daňově neuznatelné náklady, popř. přičíst položky zvyšující daňový základ.

V testu ID 353 jsou tyto "daňově neuznatelné náklady":
op. 3 - Kč 504,13
(nejsou stanoveny žádné normy úbytku zásob, vše je tedy "nad normu" a škody "nad normu" jsou daňově neuznatelné)
op. 10 - Kč 852,00 (reprezentace je daňově neuznatelná)
op. 12 - Kč 311,00 (úrok z prodlení finančnímu úřadu je daňově neuznatelný)

Dále je třeba zohlednit případný KLADNÝ rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Účetní odpisy (viz op. 11) jsou Kč 20.000,00, daňové zrychlené odpisy ve 2. roce jsou "jen" Kč 18.759,00. Rozdíl, o který je třeba zvýšit hospodářský výsledek pro účely výpočtu daňového základu, tedy činí Kč 1.241,00.

Poslední položka, která ovlivní výši daňového základu, je "včas neodvedené sociální a zdravotní pojištění". Ze zadání plyne, že pojistné za 12/2010 bylo uhrazeno až 7. 2. 2011 (tj. déle než 1 měsíc po skončení zdaňovacího období) a proto je třeba o tuto částku také zvýšit účetní hospodářský výsledek pro účely výpočtu daňového základu.

Pokud sečteme všechny výše uvedené částky, dostaneme se na Kč 14.729,13. O tuto částku je tedy třeba zvýšit účetní hospodářský výsledek, abychom získali daňový základ.

Ten tedy bude činit Kč 16.512,00, což je výše daňového základu k dani z příjmů právnických osob před zaokrouhlením.

anonymní uživatel
09. 12. 2011, 18:09:35
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 129
Dobrý den,
ještě mám jeden dotaz a to k úč. op. č. 13 a,b,c.

Ve škole to účtujeme
13a: 250,-- .../315
13b: 47,50 .../343
13c: 297,50 321/...

Je to tedy z účetního hlediska také správně? Díky za odpověď, toto je opravdu skvělý web!
Reakce - administrator, 11. 12. 2011
Dobrý den,
z účetního hlediska jsou obě tyto možnosti účtování reklamace a dobropisu (podle aktuální legislativy přesněji tedy opravného daňového dokladu) prakticky totožné. Naše řešení - tedy účtování zápornou částkou na "běžné strany" účtů ale lépe vyhovuje související evidenci pro daňové účely z hlediska Zákona o DPH - "dobropisovaná dodávka" účtovaná se zápornou částkou na 343MD je vlastně snížení nároku na odpočet DPH, což i odpovídá skutečnosti (původně jsme uplatnili nárok na odpočet na 343MD z celé dodávky, nyní tuto částku na základě "dobropisu" snižujeme a účtujeme také 343MD, ale se zápornou částkou. Varianta, kterou uvádíte (tj. účtování 343DAL s kladnou částkou) by asociovalo situaci, kdy by se vlastně uskutečnilo (zdanitelné) plnění, tj. jako bychom odváděli DPH na výstupu z naší uskutečněné dodávky, což tak ale není.
Nicméně z hlediska výsledného "efektu" do zaúčtování i do celkové daňové povinnosti k DPH mají obě řešení - tj. to naše se zápornými částkami i to Vaše s kladnými částkami a na "obrácených stranách" samozřejmě stejný dopad a přinesou stejný výsledek.
Naše navrhované řešení více respektuje dopady do DPH.

anonymní uživatel
09. 12. 2011, 17:58:32
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 129
Dobrý den,
mám dotaz k úč. op. č. 4.
Ve škole tento případ profesorka účtuje na DAL 622 (nikoli 621). Mohu poprosit o vysvětlení?

Děkuji moc předem.
Reakce - administrator, 11. 12. 2011
Dobrý den,
použití účtu 621 (tedy aktivace materiálu a zboží)podle našeho názoru lépe vyjadřuje znění § 21 písm. c) Vyhlášky 500/2002 Sb. v platném znění, tedy v tomto konkrétním případě aktivaci vnitropodnikové dopravy jako součásti pořizovací ceny zboží. Použití Vámi navrhovaného účtu 622 (tedy aktivace vnitropodnikových služeb) by určitě nemohlo být považováno za fatální chybu - důležité je, že je správně "odhalena" nutnost zaúčtování aktivace; vždyť ve Výkazu zisku a ztráty jakožto součásti roční účetní závěrky se tak jako tak všechny účty účtové skupiny 62 - Aktivace sčítají a uvádí se v oddílu II. Výkony, konkrétně v položce II.3 Aktivace.
Přesto bychom se však více přikláněli k užití účtu 621, neboť jde o aktivování složky ceny zásoby (zde tedy zboží).

anonymní uživatel
07. 12. 2011, 20:30:07
Dobrý den,
v testu 278, otázka č. 27, jsem dala DPH na účet 343 MD, ale ohlásilo mi to chybu, prý tam mělo být 042. Není to omyl? Tím pádem i poslední otázku jsem měla špatně na výpočet pořizovací ceny automobilu, dalo tam "správnou" odpověď cenu i s dph. Prosím o kontrolu. Díky PK
Reakce - administrator, 07. 12. 2011
Dobrý den, šlo opravdu o test ID 278? V jeho řešení by mělo být vše v pořádku, nárok na odpočet DPH je zachován (tj. 343MD) a následně je "vstupní cena" automobilu Kč 105.000,00. Takže Váš postup byl zřejmě správný.

anonymní uživatel
05. 12. 2011, 00:00:29
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 269
částky v případech č. 18 a 19 nejsou správné
v č. 18 mi vychází 1430,- (100*11,80 + 20*12,50)

v č. 19 pak 25,- (2*12,50)
Reakce - administrator, 05. 12. 2011
Dobrý den,
máte pravdu, byly tam chyby. V operaci 18 byla nejspíš místo metody FIFO použita metoda průměrných cen, částka v operaci 19 byla také špatně.
Řešení jsme už opravili, děkujeme za připomínku.

anonymní uživatel
04. 12. 2011, 22:33:30
Dobrý den,
myslím, že jsem našla chybu v testu č. 340 v případu č. 24 - odpis činí 90000 (450 000/5)
Dále v případu č. 28 a 30 by mělo být účtováno pořízení pozemku na 041
Reakce - administrator, 04. 12. 2011
Dobrý den,
děkujeme za příspěvek a za Váš názor. Řešení testu č. 340 je však zcela v pořádku, dále se pokusíme vysvětlit naše řešení:

K op. 24: odpis se samozřejmě počítá ze vztahu VSTUPNÍ CENA/KOEFICIENT V PRVNÍM ROCE ODPISOVÁNÍ. Je však třeba si uvědomit, že vstupní cena majetku v prvním roce se navyšuje o provedené "technické zhodnocení". Vstupní cenu je tedy třeba brát z op. 4 (Kč 450.000,00) i z op. 13 (Kč 42.000,00). Celková vstupní cena tudíž činí Kč 492.000,00 a odpis v prvním roce tedy 492.000/5 = Kč 98.400,00, tedy tak, jak je uvedeno v op. 4.

K op. 28 a 30, tedy k Vašemu názoru, že proces pořízení pozemku má být účtován s využitím účtu 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku si dovolujeme upozornit, že účet 031 - Pozemky patří do účtové skupiny 03 - Dlouhodobý HMOTNÝ majetek - neodpisovaný. Proto jeho pořízení bude účtováno na "pořizovacím účtu" hmotného majetku, tj. na účtu 042.

anonymní uživatel
24. 11. 2011, 17:50:04
Dobry den, dekuji za predchazejici odpoved a chci se znovu zeptat: Účtování ve valutové pokladně I. [č. 9, Účetní test], v ucetni smernici k testu se pise:
1. při nákupu či prodeji valut bance/od banky se používá denní kurz banky valuty nákup/prodej
2. při ostatních účetních případech ve valutové pokladně se používá denní směnný kurz devizového trhu ČNB

prip.c.1. 11.12. - Z korunového účtu vybrány valuty, 1000EUR - predpokladam, ze z CZK BU uctu vybiram CZK menu a v bance koupim 1000EUR, ktere vlozim do valutove pokladny --> valuty kupuji --> drzim se smernice c.1 --> pouziju denni kurz "me" banky, dle ktereho banka prodava valuty a to je 33,00CZK ale spravna odpoved je denni kurz CNB 32,60. Podle mne je to spatne, protoze smernice 1 rika, ze kdyz nakup/prodej = drz se kurzu sve banky.
Reakce - administrator, 04. 12. 2011
Dobrý den,
ve znění účetní směrnice jsme spíše měli uvést, že kurz "naší banky" se používá pouze v případě pohybů na "našem bankovním účtu", čili jen pokud se účtuje dle výpisu z bankovního účtu.
Tedy všechny pohyby týkající se nákupu/prodeje valut, které mají dopad do pohybů na bank. účtu, se přepočítávají kurzem "naší" banky, ve všech ostatních případech (tj. i v operaci č. 1 a č. 6) se použije denní kurz ČNB.
Pro jistotu jsme to do zadání úlohy doplnili, děkujeme za podnět.

anonymní uživatel
23. 11. 2011, 15:10:53
DOTAZ - TEST ID: 347
Neměla by být částka v úč. operaci 13 - Kč 120.000,--?

Díky za odpověď.
Reakce - administrator, 23. 11. 2011
Výpočet je správný. Základem daně je záloha ("včetně DPH") ve výši Kč 100.000,00 z operace 12. DPH je potom vypočtená "koeficientem" (20/120 zaokr. na 4 desetinná místa), tj. 100000*0,1667 = 16.670,00. "Záloha bez DPH" pak činí 83.330,00.

anonymní uživatel
23. 11. 2011, 14:32:52
Dobrý den,
mám dotaz ohledně výpočtu DPH na těchto webových stránkách.

Např. ve škole DPH počítáme:
Kč 11.500,-- je cena vč. DPH
20 % DPH: 11.500/120*20= 1.916,67
a
tkz. metodu "nepřesnou" (ve škole nepoužíváme, jelikož to zkresluje u vyšších čátek) podle koeficientu:
Kč 11.500,-- * 0,1667 = 1.917,05

Proto se chci zeptat, jakou metodu tedy zde používáte.

Děkuji za odpověď.
Reakce - administrator, 23. 11. 2011
Dobrý den,

v našich testech je DPH počítáno v souladu s ustanovením § 37 Zákona o DPH (Zákon č. 235/2004 Sb.), konkrétně:

(a)
Pokud je dána cena bez DPH (v našich testech obvykle částka v prvním řádku účetního případu, např. označeného 1a, 2a apod.), vypočítá se daň jako součin této částky a podílu sazby DPH a čísla 100 (tj. do konce roku 2011 0,2 nebo 0,1). Tento postup vyplývá z § 37 odst. 1 Zákona o DPH.

(b)
Pokud je dána cena včetně DPH (v našich testech obvykle na posledním řádku daného účetního případu, např. 3c, 4c apod.), vypočte se daň jako součin této částky a tzv. koeficientu. Tento koeficient se zjistí jako podíl sazby daně a součtu 100 plus sazba daně. Vypočítaný koeficient se zaokrouhlí na 4 desetinná místa (tj. pro 10% sazbu činí koeficient 10/110 = 0,0909 zaokr., pro 20% sazbu činí koeficient 20/120 = 0,1667 zaokr.).
Tento postup vyplývá z § 37 odst. 2 Zákona o DPH.

Pro výpočet DPH u dodání zboží a poskytutí služeb (popř. převodu nemovitostí) jsou to prakticky jediné možné způsoby výpočtu DPH, které Zákon o DPH dává.

V obou případech by měla být daň uvedena v haléřích (2 desetinná místa zaokrouhlená matematicky) nebo případně zaokrouhlená na celé Kč (tento druhý postup vyplývá z ustanovení § 28 odst. 2 písm. l) Zákona o DPH).

|<   <<   <   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6   >   >>   >|
© 2006-2023 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů