22. září 2021, 19:18
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Kniha návštěv

:: Nový příspěvek

Přispívat do návštěvní knihy můžete až po přihlášení do aplikace.

:: Vložené příspěvky v návštěvní knize

|<   <<   <   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6   >   >>   >|
anonymní uživatel
13. 08. 2013, 15:11:55
Dobrý den,

příklad 122 - závěrečný úkol - jaký je po zaúčtování všech operací základní kapitál. Prosím o sdělení postupu, nějak se nemohu stále dopočítat. Předem děkuji za odpověď. Horáková
Reakce - administrator, 20. 08. 2013
Dobrý den, omlouváme se za pozdější reakci způsobené obdobím dovolených. Výši základního kapitálu lze zjistit jednoduše jako konečný stav pasívního účtu. V zadání je uvedeno, že výše základního kapitálu činila Kč 300.000,00. Tato částka by byla uvedena jako počáteční stav účtu 411 - Základní kapitál na straně DAL. K této hodnotě se připočtou všechny přírůstky účtu 411 (zaúčtovány na straně DAL) a odečtou všechny úbytky (zaúčtovány na stramě MÁ DÁTI). Protože v tomto testu k žádným úbytkům základního kapitálu nedošlo a zaúčtováno je jen jeho zvýšení v operaci 16 (Kč 230.000,00), činí konečný stav základního kapitálu Kč 530.000,00.

anonymní uživatel
02. 05. 2013, 14:46:53
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 435
Dobrý den, příklad 435 - jaký je postup při zjišťování DPH u operace 2.a 9..Nemůžu se dopočítat.Děkuji a přeji pěkný den. Horáková
Reakce - administrator, 04. 05. 2013
Dobrý den,
děkujeme za dotaz. U operace 2 se DPH počítá ze součtu celní hodnoty (která může být odlišná od fakturované částky přepočtené do CZK) a vyměřeného cla. V praxi je obojí uvedeno na JSD (jednotném správním dokladu, dříve JCD - jednétné celní deklaraci). V tomto případě je tedy celní hodnota Kč 32.000,00, vyměřené clo je Kč 3.360,00 a DPH se počítá ze součtu těchto hodnot.
Situace u operace 9 je totožná - celní hodnota činí Kč 318.000,00, clo Kč 41.350,00, takže DPH se počítá opět ze součtu těchto hodnot.

anonymní uživatel
22. 04. 2013, 13:59:55
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 438
Dobrý den,
příklad 438 - op.15 - vaše částka je 1333,20(DPH 20%), má být 1344,31.Děkuji a přeji pěkný de.Horáková
Reakce - administrator, 24. 04. 2013
Dobrý den, máte pravdu, děkujeme za upozornění! Opravili jsme...

anonymní uživatel
21. 04. 2013, 13:41:10
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 459
Dobrý den,
u testu 459 máte z op.5 úhrada faktury tel.služby 1200Kč(částku máte počítanou s DPH 20%), mělo by být 1210,-.Pěkný den.Horáková
Reakce - administrator, 21. 04. 2013
Dobrý den, máte pravdu, chybu jsme opravili. Děkujeme za upozornění.

anonymní uživatel
06. 04. 2013, 18:29:59
Test 374 - Dobrý den,mám dotaz, zda máte v příkladu správně zaokrouhleno - fa od dodavatele za zboží máte 103 047,60 - mě vyšlo 103 043,47
a DPH máte 15 452,40 a mě vyšlo 15 456,53.
Děkuji
Reakce - administrator, 06. 04. 2013
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Řešení v našem testu je správné.

Je třeba si uvědomit, že je-li základem daně (DPH) cena včetně DPH (v tomto případě v operaci 1c. částka Kč 118.500,00), počítá se daň dle ustanovení § 37 odst. 2 Zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění k 6. 4. 2013). Ten stanoví, že daň (DPH) se vypočítá jako součin ceny vč. DPH a koeficientu. Tento koeficient je podílem sazby daně (zde 15) a součtu čísla 100 a sazby daně (zde 115). Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na 4 desetinná místa matematicky, tedy 15/115 = 0,1304 (zaokr.).

Pokud tímto koeficientem násobíme cenu včetně DPH, tedy Kč 118.500 *0,1304, vychází daň skutečně Kč 15.452,40 a tedy cena bez DPH je Kč 103.047,60.

Vy jste zřejmě postupovala tak, že jste cenu vč. DPH (Kč 118.500,00) vydělila 1,15. Tento postup - jakkoli je matematicky víceméně správný a logický, je bohužel v rozporu s citovaným ustanovením § 37 odst. 2 Zákona o DPH. Proto je potřeba postupovat při výpočtu tak, jak je uvedeno výše...

anonymní uživatel
06. 02. 2013, 18:21:37
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 447
Dobrý den, můžete se prosím podívat na účetní případy 18 a 19? Za jakou cenu vyskladňujete výrobky, mně vychází jednotková cena 12,03 Kč. Podle vašich propočtů je u každého účetního připadu rozdílná jednotková cena. Děkuji.
Reakce - administrator, 06. 02. 2013
Dobrý den, problém bude nejspíše v tom, že ocenění úbytků zásob se děje metodou FIFO. Proto je také možné, že ve dvou po sobě jdoucích operacích jsou použity dvě různé ceny.

anonymní uživatel
27. 01. 2013, 15:54:19
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 365
Dobrý den, u uč. případu č. 28 mi vychází rozdílně danový základ. HV = 507820 Kč k tomu se přičítá náklady na repre (uč. případ 14 ve výši 1 150 Kč) a manko nad normu (uč. případ 16 ve výši 185 Kč), tj. 509155 Kč. DZ po zaokrouhl. je 509 000 Kč, daň 96710 Kč. Můžete se na tento případ podívat? Děkuji.
Reakce - administrator, 27. 01. 2013
Dobrý den, máte pravdu, byla tam chyba - vznikla zřejmě při aktualizaci testu do verze pro rok 2013. Vaše výpočty jsou správné, daňový základ po zaokrouhlení má být Kč 509.000,00 a tedy 19% DPPO Kč 96.710,00. Děkujeme.

anonymní uživatel
25. 01. 2013, 08:46:35
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 59
Dobrý den, účetní případ č. 15 mi vychází rozdílně, jelikož součet uč. př. 4 a 8 dává 85000. (úhrada soc. poj. v VBU). A potom také výplata čistých mezd uč. případ 18. Děkuji
Reakce - administrator, 25. 01. 2013
Dobrý den, test s ID 59 je sice zastaralý, ale pro procvičení základních postupů jej využít lze. Sociální pojištění hrazené v op. 15 sestává z pojištění sraženého zaměstnancům (op. 4, Kč 20.000,00), z pojistného zaměstnvatele (op. 8, Kč 65.000,00), ovšem odečítají se zde vyplacené nemocenské dávky (op. 6. Kč 5.000,00). V současné době je postup jiný.

Čistá mzda se zjišťuje z op. 4, 5, 5, 6 a 7, přičemž nemocenské dávky z op. 6 se přičítají (zaměstnanci je dostanou vyplacené).

anonymní uživatel
15. 01. 2013, 15:38:37
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 67
Dobrý den, u otázky č. 27 mi vychází rozdílně účetní HV. HV = 505920. A tím i DZ a daň.
Reakce - administrator, 15. 01. 2013
Dobrý den, děkujeme za upozornění, upravili jsme. Daňový základ byl však podle všeho správně...

anonymní uživatel
03. 01. 2013, 07:53:11
Dobrý den
Používám Operu a kolonky na zapsání čísel účtu účtovacích úlohách jsou dost malý - tak, že z třímístného čísla lze vidět jen dvě číslice. Je to trochu nepohodlné.
Přikládám obrázek: ODKAZ
Reakce - administrator, 03. 01. 2013
Dobrý den, děkujeme za podnět, setkáváme se s touto reakcí ale poprvé, přitom určitě nejste jediný uživatel TESTYZUCETNICTVI.CZ s prohlížečem Opera. Pokusíme se výhledově Váš problém nějak zohlednit.

anonymní uživatel
29. 12. 2012, 15:33:51
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 204
Dobrý den,
mám dotaz k účetní opraci 2. DPH 19% mě vychází 27310,92 a né 27309,75. Ráda bych se zeptala,jak jste dospěli k výsledku 27309,75?
Děkuji
Reakce - administrator, 29. 12. 2012
Dobrý den, je-li známa cena včetně DPH, počítá se výše DPH a cena bez DPH poněkud odlišným způsobem. Ten je upraven v § 37 odst. 1 Zákona o DPH (235/2004 Sb. v platném znění). DPH se vypočte jako součin ceny vč. DPH a tzv. koeficientu. Koeficient se vypočte jako podíl, v jehož čitateli je výše daně a ve jmenovateli součet čísla 100 a sazby daně. Výsledný koeficient se zaokrouhlí na 4 desetinná místa. Tedy v tomto konkrétním případě (se zastaralými hodnotami sazeb DPH) jde o výpočet 19/119 = 0,1597 (zaokr. na 4 des. místa). Daň potom činí 32500 x 0,1597 = Kč 5.190,25 a cena bez DPH je 32500-5190,25 = Kč 27.309,75.

anonymní uživatel
13. 12. 2012, 23:04:47
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 262
Dobrý den, v účetní operaci č. 13 je uvedeno, že dodavatel nám hradí zálohu na dodávku zboží. Správně by mělo být uvedeno, odběratal hradí zálohu.
Reakce - administrator, 14. 12. 2012
Dobrý den, vzhledem k tomu, že Vámi zmiňovaná záloha z op. 13 se vztahuje k vydané faktuře za zboží v op. 16, domníváme se, že je text operace 13 zcela v pořádku. Všechny přijaté zálohy se účtují jako závazek na účet 324 a nerozlišuje se, zda jde o přijatou zálohu na službu, zboží, dlouhodobý majetek apod. To samozřejmě neplatí o zálohách placených, které se evidují jako pohledávka (aktivum) na účtech účtové skupiny 05 (jde-li o zálohu na dlouhodobý majetek), účtové skupiny 15 (jde-li o zálohu na zásoby) či na účtu 314 (jde-li o ostatní placené zálohy v rámci obchodních vztahů).

anonymní uživatel
05. 12. 2012, 01:53:31
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 264
Dobrý den, v úč. případu č. 12 mi vychází kurzový zisk na devizovém účtu ve výši 16 688,65 Kč. Tedy rozdílně dle vašich výsledků. Dle mého názoru je údaj chybný. Můj propočet:
úč případ č. 12) KS 221 = 45 001,35 ,
tj. 1 990 EUR
1 990 EUR x 31 = 61 690 Kč,
kurzový zisk je 16 688,65 Kč.
Reakce - administrator, 05. 12. 2012
Dobrý den, výpočet v testu je správně. Stav devizového účtu ze zaúčtovaných operací činí 6.990,00 EUR, tj. Kč 198.601,35.

Ve stavu devizového účtu je třeba zohlednit počáteční stav (10.000 EUR), dále výdaj z op. 7 (3.000 EUR) a výdaj z op. 10 (10 EUR).

Po přepočtu kurzem ČNB je korunová hodnota devizového účtu Kč 216.690,00, takže kurzový rozdíl vychází 216690-198601,35 = Kč 18.088,65 (kurzový zisk).

anonymní uživatel
13. 11. 2012, 21:20:00
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 215
V poslední doplňující otázce 13 je správná odpověď HV je zisk ve výši 7 310 Kč a nikoliv 7 320 Kč.
Reakce - administrator, 13. 11. 2012
Dobrý den, děkujeme za upozornění, opravili jsme.

anonymní uživatel
11. 11. 2012, 18:52:06
Test č. 316
Dobrý den,
mám prosbu. Mohl by jste mi vysvětlit, jak se došlo k částce v op. 4,7b,7c,7d. Děkuji moc.
Reakce - administrator, 11. 11. 2012
Dobrý den, částka v op. 4 je počítána jako "DPH z přijaté úplaty", tj. z ceny vč. DPH. Vypočítá se jako základ daně, kterým je v tomto případě zaplacená záloha (op. 2), násobený koeficientem "sazba/100+sazba" zaokrouhleným na 4 des.místa, tj. 20/120 = 0,1667. Proto je v op. 4 uvedena částka Kč 16.670,00.
Operace 7 s operací 4 souvisí - v op. 7b je uveden rozdíl mezi "běžně počítanou" DPH a DPH z op. 4. Operace 7c je součet op. 7a a 7b. Operace 7d je vlastně záloha z operace 2 po odečtení DPH z op. 4.
Snad Vám toto rychlé vysvětlení postačí.
Tento postup je zcela v souladu s aktuálním zněním zákona č. 235/2004 Sb. (Zákon o DPH).

anonymní uživatel
03. 11. 2012, 21:07:21
Dotaz - test č. 276
Dobrý den, příklad 9. Kdy byl nakoupen tento stroj a za kolik ? Můžete mi vysvětlik, doodepsání zůstatkové ceny. Jak se počítá účetně v tomto příkladu. Děkuji
Reakce - administrator, 03. 11. 2012
Dobrý den, děkujeme za dotaz. U tohoto testu jsou některé důležité informace uvedeny už v zadání před vlastním účetním deníkem: zde se píše, že vstupní cena stroje řešeného v op. 9, 10 a 11 je Kč 99.000,00 a dosavadní oprávky jsou Kč 85.000,00. Doodepisovaná zůstatková cena je tudíž Kč 14.000,00 (99000-85000) - zúčtovaná v op. 9. Dlouhodobý majetek se samozřejmě vyřazuje v "historické" ceně, ve které je veden v účetnictví (tj. Kč 99.000,00), ta je potom zúčtovaná v op. 10.

anonymní uživatel
20. 10. 2012, 21:19:39
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 361
14b/ 14% z 1000 není 114, ale 140.
Reakce - administrator, 21. 10. 2012
Dobrý den, máte pravdu, byla tu chyba. Bohužel její oprava měla dopad i do doplňujících otázek, tj. do výše hospodářského výsledku, základu k DPPO i výpočtu této daně. Vše jsme opravili, děkujeme.

anonymní uživatel
09. 10. 2012, 08:53:48
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 234
Dobrý den, u tohoto testu je jako doplňovací otázka výpočet obchodní marže. Vy uvádíte 99000,-, což by ale znamenalo, že tam započítáváte jen příklady 6 a 7. Já jsem počítala i s příklady 17 a 18, tudíž jsem měla obchodní marži 114000,-. Jak to prosím má teda být? Proč tam nemáte započítáno i těch 15000,- obchodní marže za prodané výrobky? Děkuji za odpověď.
Reakce - administrator, 09. 10. 2012
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Váš postup výpočtu obchodní marže bohužel není korektní. Ustanovení § 20 odst. 1 vyhlášky 500/2002 Sb. v platném znění, kterou se provádí Zákon o účetnictví říká: "Položka '+ Obchodní marže' obsahuje rozdíl z vyúčtovaných tržeb za prodej zboží a nákladů vynaložených na prodané zboží.".
Převedeno do čísel účtů je to tedy rozdíl stavů účtu 604 a 504. Žádná "obchodní marže" za prodané výrobky tedy neexistuje.

anonymní uživatel
05. 10. 2012, 12:17:17
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 276
dobrý den, chci se jen ujistit, že v případě darování přívěsu bych mohl ještě před darováním uplatnit (nejméně) 1/2 ročního odpisu a snížil tak hodnotu daru.
jinak děkuji za výbornou aplikaci, uvítal bych širší výběr testu k DPPO. skvělým příkladem je test č.353

anonymní uživatel
28. 06. 2012, 00:49:42
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 359
účetní operace 11b - DPH 10%, v tom samém testu jinde se používá již nových 14%
Reakce - administrator, 28. 06. 2012
Děkujeme za upozornění, opravili jsme.

|<   <<   <   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6   >   >>   >|
© 2006-2021 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů