20. května 2024, 10:46
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Kniha návštěv

:: Nový příspěvek

Přispívat do návštěvní knihy můžete až po přihlášení do aplikace.

:: Vložené příspěvky v návštěvní knize

|<   <<   <   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6   >   >>   >|
anonymní uživatel
31. 10. 2013, 14:04:46
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 391
Poslední úkol, výpočet daňové povinnosti by prý měl být -908. Ale nemělo by to spíš být 11592? Na účtu 343 je počáteční stav 12500, který se splatí první operací, a poté již jsou jen dvě zvýšení strany DAL a tři strany MD. konečný stav účtu 343 je 11592.
Reakce - administrator, 05. 11. 2013
Dobrý den, máte pravdu. Ten původně uvedený nadměrný odpočet Kč 908,00 je vzhledem k tomu, že test pracuje i počátečním stavem účtu 343 (vlastní daňová povinnost) a následnou úhradou, měly by se do výpočtu daňové povinnosti k DPH ze zaúčtovaných oeprací řadit až operace 2 až 20. Opravili jsme, děkujeme za upozornění.

anonymní uživatel
31. 10. 2013, 13:55:59
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 16
Otázka číslo 5 druhé slovo má být dodavateli, nikoliv dodavatelém
Reakce - administrator, 31. 10. 2013
Máte pravdu, DODAVATELI bude lepší. Upravili jsme, děkujeme.

anonymní uživatel
29. 10. 2013, 14:24:34
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 215

Staré sazby DPH

anonymní uživatel
29. 10. 2013, 13:31:16
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 390

V bodě 3 má být správná odpověď 1210, vy máte 1200 nejspíš pozůstatek ze starší verze s 20% DPH.
Reakce - administrator, 29. 10. 2013
Dobrý den, máte pravdu, děkujeme za upozornění! Opravili jsme...

anonymní uživatel
22. 10. 2013, 15:44:31
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 238
Tento test je také zastaralý. Navíc po každém vyplnění okénka test zmrzne a nemohu pokračovat dál. Takže test je na houby.
Reakce - administrator, 22. 10. 2013
"Zmrznutí testu" je patrně způsobeno nějakým problémem na straně Vašeho prohlížeče (popř. připojení k internetu), z našeho serveru k Vám test nejspíš přichází v pořádku.

anonymní uživatel
22. 10. 2013, 15:41:16
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 229
Na tomto testu máte špatně DPH.
Reakce - administrator, 22. 10. 2013
Dobrý den,
v testu je pravda uvedena již neplatná 20% sazba DPH, nicméně na principu účtování a výpočtu to samozřejmě nic nemění:-)

anonymní uživatel
23. 09. 2013, 20:08:11
Dobrý den,
prosím o radu - příklad 365 - jak dojdu k základu daně 509 tis? Děkuji za odpověď.
Jarmila.
Reakce - administrator, 23. 09. 2013
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Při výpočtu daňového základu k dani z příjmů právnických osob je třeba nejprve znát účetní hospodářský výsledek. Ten činí (po zohlednění všech nákladů a výnosů včetně změny stavu zásob vlastní výroby) Kč 507.820,00 (zisk).
K tomuto účetnímu hospodářskému výsledku je třeba PŘIPOČÍST všechny "daňově neuznatelné náklady" (tedy slovy zákona o daních z příjmů - náklady, které nelze uznat za náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů).
Ty nalézáme v op. 14 (občerstvení Kč 1.150,00, u kterého není obecně nárok na odpočet DPH; proto je cena bez DPH i DPH účtováno na účet 513) a dále v op. 16 (manko výrobků nad normu Kč 185,00). Další "daňově neuznatelné" náklady test neobsahuje, nejsou k dispozici ani údaje o dalších položkách, které by nějak ovlivnily daňový základ k DPPO.
Po uvedených úpravách získáváme daňová základ k DPPO ve výši Kč 509.155,00 (tj. 507820+1150+185). Ten se před vlastním výpočtem daně zaokrouhluje na celé tisíce dolů, tedy na Kč 509.000,00, což je i správné řešení doplňujícího výpočtu.

anonymní uživatel
26. 08. 2013, 11:47:05
Dobrý den,

příklad 364, prosím o radu, jak dojdu v bodu 4 k částce 86.800, děkuji.

Jarmila
Reakce - administrator, 26. 08. 2013
Dobrý den,
v případě, že se počítá DPH "z ceny včetně DPH", což je právě tento případ (zaplacená záloha je vč. DPH a DPH se z ní musí vypočíst), postupuje se v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 Zákona o DPH (235/2004 Sb. v platném znění), kdy se daň vypočte z ceny (zde zálohy) vč. DPH a tzv. koeficientu. Tento koeficient se stanoví jako podíl, v jehož čitateli je sazba daně (zde 21) a ve jmenovateli součet čísla 100 a sazby daně (tj. zde celkem 121); vypočtený koeficient se zaokrouhlí na 4 desetinná místa. Tedy 21/121 = 0,1736 (zaokr.) Záloha vč. DPH = Kč 500.000 x 0,1736 = Kč 86.800,00. Záloha bez DPH (viz op. 5d) je tedy potom 500.000 - 86.800 = Kč 413.200,00.

anonymní uživatel
13. 08. 2013, 15:11:55
Dobrý den,

příklad 122 - závěrečný úkol - jaký je po zaúčtování všech operací základní kapitál. Prosím o sdělení postupu, nějak se nemohu stále dopočítat. Předem děkuji za odpověď. Horáková
Reakce - administrator, 20. 08. 2013
Dobrý den, omlouváme se za pozdější reakci způsobené obdobím dovolených. Výši základního kapitálu lze zjistit jednoduše jako konečný stav pasívního účtu. V zadání je uvedeno, že výše základního kapitálu činila Kč 300.000,00. Tato částka by byla uvedena jako počáteční stav účtu 411 - Základní kapitál na straně DAL. K této hodnotě se připočtou všechny přírůstky účtu 411 (zaúčtovány na straně DAL) a odečtou všechny úbytky (zaúčtovány na stramě MÁ DÁTI). Protože v tomto testu k žádným úbytkům základního kapitálu nedošlo a zaúčtováno je jen jeho zvýšení v operaci 16 (Kč 230.000,00), činí konečný stav základního kapitálu Kč 530.000,00.

anonymní uživatel
02. 05. 2013, 14:46:53
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 435
Dobrý den, příklad 435 - jaký je postup při zjišťování DPH u operace 2.a 9..Nemůžu se dopočítat.Děkuji a přeji pěkný den. Horáková
Reakce - administrator, 04. 05. 2013
Dobrý den,
děkujeme za dotaz. U operace 2 se DPH počítá ze součtu celní hodnoty (která může být odlišná od fakturované částky přepočtené do CZK) a vyměřeného cla. V praxi je obojí uvedeno na JSD (jednotném správním dokladu, dříve JCD - jednétné celní deklaraci). V tomto případě je tedy celní hodnota Kč 32.000,00, vyměřené clo je Kč 3.360,00 a DPH se počítá ze součtu těchto hodnot.
Situace u operace 9 je totožná - celní hodnota činí Kč 318.000,00, clo Kč 41.350,00, takže DPH se počítá opět ze součtu těchto hodnot.

anonymní uživatel
22. 04. 2013, 13:59:55
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 438
Dobrý den,
příklad 438 - op.15 - vaše částka je 1333,20(DPH 20%), má být 1344,31.Děkuji a přeji pěkný de.Horáková
Reakce - administrator, 24. 04. 2013
Dobrý den, máte pravdu, děkujeme za upozornění! Opravili jsme...

anonymní uživatel
21. 04. 2013, 13:41:10
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 459
Dobrý den,
u testu 459 máte z op.5 úhrada faktury tel.služby 1200Kč(částku máte počítanou s DPH 20%), mělo by být 1210,-.Pěkný den.Horáková
Reakce - administrator, 21. 04. 2013
Dobrý den, máte pravdu, chybu jsme opravili. Děkujeme za upozornění.

anonymní uživatel
06. 04. 2013, 18:29:59
Test 374 - Dobrý den,mám dotaz, zda máte v příkladu správně zaokrouhleno - fa od dodavatele za zboží máte 103 047,60 - mě vyšlo 103 043,47
a DPH máte 15 452,40 a mě vyšlo 15 456,53.
Děkuji
Reakce - administrator, 06. 04. 2013
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Řešení v našem testu je správné.

Je třeba si uvědomit, že je-li základem daně (DPH) cena včetně DPH (v tomto případě v operaci 1c. částka Kč 118.500,00), počítá se daň dle ustanovení § 37 odst. 2 Zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění k 6. 4. 2013). Ten stanoví, že daň (DPH) se vypočítá jako součin ceny vč. DPH a koeficientu. Tento koeficient je podílem sazby daně (zde 15) a součtu čísla 100 a sazby daně (zde 115). Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na 4 desetinná místa matematicky, tedy 15/115 = 0,1304 (zaokr.).

Pokud tímto koeficientem násobíme cenu včetně DPH, tedy Kč 118.500 *0,1304, vychází daň skutečně Kč 15.452,40 a tedy cena bez DPH je Kč 103.047,60.

Vy jste zřejmě postupovala tak, že jste cenu vč. DPH (Kč 118.500,00) vydělila 1,15. Tento postup - jakkoli je matematicky víceméně správný a logický, je bohužel v rozporu s citovaným ustanovením § 37 odst. 2 Zákona o DPH. Proto je potřeba postupovat při výpočtu tak, jak je uvedeno výše...

anonymní uživatel
06. 02. 2013, 18:21:37
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 447
Dobrý den, můžete se prosím podívat na účetní případy 18 a 19? Za jakou cenu vyskladňujete výrobky, mně vychází jednotková cena 12,03 Kč. Podle vašich propočtů je u každého účetního připadu rozdílná jednotková cena. Děkuji.
Reakce - administrator, 06. 02. 2013
Dobrý den, problém bude nejspíše v tom, že ocenění úbytků zásob se děje metodou FIFO. Proto je také možné, že ve dvou po sobě jdoucích operacích jsou použity dvě různé ceny.

anonymní uživatel
27. 01. 2013, 15:54:19
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 365
Dobrý den, u uč. případu č. 28 mi vychází rozdílně danový základ. HV = 507820 Kč k tomu se přičítá náklady na repre (uč. případ 14 ve výši 1 150 Kč) a manko nad normu (uč. případ 16 ve výši 185 Kč), tj. 509155 Kč. DZ po zaokrouhl. je 509 000 Kč, daň 96710 Kč. Můžete se na tento případ podívat? Děkuji.
Reakce - administrator, 27. 01. 2013
Dobrý den, máte pravdu, byla tam chyba - vznikla zřejmě při aktualizaci testu do verze pro rok 2013. Vaše výpočty jsou správné, daňový základ po zaokrouhlení má být Kč 509.000,00 a tedy 19% DPPO Kč 96.710,00. Děkujeme.

anonymní uživatel
25. 01. 2013, 08:46:35
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 59
Dobrý den, účetní případ č. 15 mi vychází rozdílně, jelikož součet uč. př. 4 a 8 dává 85000. (úhrada soc. poj. v VBU). A potom také výplata čistých mezd uč. případ 18. Děkuji
Reakce - administrator, 25. 01. 2013
Dobrý den, test s ID 59 je sice zastaralý, ale pro procvičení základních postupů jej využít lze. Sociální pojištění hrazené v op. 15 sestává z pojištění sraženého zaměstnancům (op. 4, Kč 20.000,00), z pojistného zaměstnvatele (op. 8, Kč 65.000,00), ovšem odečítají se zde vyplacené nemocenské dávky (op. 6. Kč 5.000,00). V současné době je postup jiný.

Čistá mzda se zjišťuje z op. 4, 5, 5, 6 a 7, přičemž nemocenské dávky z op. 6 se přičítají (zaměstnanci je dostanou vyplacené).

anonymní uživatel
15. 01. 2013, 15:38:37
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 67
Dobrý den, u otázky č. 27 mi vychází rozdílně účetní HV. HV = 505920. A tím i DZ a daň.
Reakce - administrator, 15. 01. 2013
Dobrý den, děkujeme za upozornění, upravili jsme. Daňový základ byl však podle všeho správně...

anonymní uživatel
03. 01. 2013, 07:53:11
Dobrý den
Používám Operu a kolonky na zapsání čísel účtu účtovacích úlohách jsou dost malý - tak, že z třímístného čísla lze vidět jen dvě číslice. Je to trochu nepohodlné.
Přikládám obrázek: ODKAZ
Reakce - administrator, 03. 01. 2013
Dobrý den, děkujeme za podnět, setkáváme se s touto reakcí ale poprvé, přitom určitě nejste jediný uživatel TESTYZUCETNICTVI.CZ s prohlížečem Opera. Pokusíme se výhledově Váš problém nějak zohlednit.

anonymní uživatel
29. 12. 2012, 15:33:51
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 204
Dobrý den,
mám dotaz k účetní opraci 2. DPH 19% mě vychází 27310,92 a né 27309,75. Ráda bych se zeptala,jak jste dospěli k výsledku 27309,75?
Děkuji
Reakce - administrator, 29. 12. 2012
Dobrý den, je-li známa cena včetně DPH, počítá se výše DPH a cena bez DPH poněkud odlišným způsobem. Ten je upraven v § 37 odst. 1 Zákona o DPH (235/2004 Sb. v platném znění). DPH se vypočte jako součin ceny vč. DPH a tzv. koeficientu. Koeficient se vypočte jako podíl, v jehož čitateli je výše daně a ve jmenovateli součet čísla 100 a sazby daně. Výsledný koeficient se zaokrouhlí na 4 desetinná místa. Tedy v tomto konkrétním případě (se zastaralými hodnotami sazeb DPH) jde o výpočet 19/119 = 0,1597 (zaokr. na 4 des. místa). Daň potom činí 32500 x 0,1597 = Kč 5.190,25 a cena bez DPH je 32500-5190,25 = Kč 27.309,75.

anonymní uživatel
13. 12. 2012, 23:04:47
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 262
Dobrý den, v účetní operaci č. 13 je uvedeno, že dodavatel nám hradí zálohu na dodávku zboží. Správně by mělo být uvedeno, odběratal hradí zálohu.
Reakce - administrator, 14. 12. 2012
Dobrý den, vzhledem k tomu, že Vámi zmiňovaná záloha z op. 13 se vztahuje k vydané faktuře za zboží v op. 16, domníváme se, že je text operace 13 zcela v pořádku. Všechny přijaté zálohy se účtují jako závazek na účet 324 a nerozlišuje se, zda jde o přijatou zálohu na službu, zboží, dlouhodobý majetek apod. To samozřejmě neplatí o zálohách placených, které se evidují jako pohledávka (aktivum) na účtech účtové skupiny 05 (jde-li o zálohu na dlouhodobý majetek), účtové skupiny 15 (jde-li o zálohu na zásoby) či na účtu 314 (jde-li o ostatní placené zálohy v rámci obchodních vztahů).

|<   <<   <   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6   >   >>   >|
© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů