23. června 2024, 06:50
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele
Důležité upozornění
Ve Vašem internetovém prohlížeči, který právě používáte, není povoleno aktivní skriptování v jazyce JavaScript. Pro bezproblémový chod aplikace Testyzúčetnictví.cz doporučujeme tento nedostatek odstranit.
Vítá Vás unikátní internetová aplikace TESTYZUCETNICTVI.CZ!
Ať už jste na naše stránky přišli dnes poprvé nebo jste stálým návštěvníkem a uživatelem, věříme, že zde najdete užitečný nástroj pro Vaše zdokonalení v tak zajímavé oblasti, jakou bezesporu je účetnictví a daňová problematika!

:: Počet testů v aplikaci

Aplikace Testyzúčetnictví.cz nyní obsahuje 508 veřejných testů, z toho 490 účetních testů a 18 testů typu ABCD. Testy jsou rozděleny do 13 kapitol.

:: Počet hesel ve slovníčku účetních pojmů

Slovníček účetních pojmů nyní obsahuje 78 hesel. Podívejte se, zda tu najdete, co hledáte. Máte možnost i zadat požadavek na chybějící pojem!

:: Ze slovníčku

Hmotný majetek

Hmotný majetek, lépe řečeno dlouhodobý hmotný majetek, patří v podniku mezi aktiva, majetek dlouhodobého charakteru, který se v podniku v relativně nezměněné podobě vyskytuje dobu delší než 1 rok. Dlouhodobý majetek...

Více »

Credit Check

Ověření kredibility partnera

Zadejte k prověření:

Informace o kredibilitě Vašich obchodních partnerů - systém hodnocení firem CreditCheck.

:: Účetní a daňové kalkulátory

  1. Daňové odpisy hmotného majetku (dle právní úpravy od 1. 1. 2023)
  2. Daňové odpisy nehmotného majetku (dle právní úpravy do 31. 12. 2020)

:: Novinky

30. května 2018, 20:51
Jednoduchý test na účtování o materiálu ve způsobu A
Pod ID 521 jsme přidali nový jednoduchý test na základní operace s materiálem ve způsobu A. Zaúčtujete zde o pořízení materiálu (vč. vedlejších pořizovacích výdajů), příjmu materiálu na sklad, jeho výdeji do spotřeby a také o prodeji nepotřebného materiálu. Součástí testu je též výpočet daňové povinnosti ze zaúčtovaných operací a zjištění výsledku hospodaření z prodeje nepotřebného materiálu.
24. května 2018, 22:00
Souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR
Také na naše uživatele dolehne nařízení o ochraně osobních údajů známé jako GDPR. Vynasnažili jsme se, aby Vám stanovisko ke zpracování osobních údajů na TESTYZUCETNICTVI.CZ zabralo co nejméně času. Obrazovka k nastavení Vašich souhlasů (nebo i nesouhlasů) se zpracováním osobních údajů se objeví po Vašem prvním přihlášení od účinnosti GDPR a bude se Vám objevovat po přihlášení vždy, dokud svůj souhlas či nesouhlas nevyjádříte. Děkujeme Vám za pochopení...
5. února 2018, 11:34
Účtování zásob ve způsobu B - nový test
Pod ID 511 najdete nový účetní test zaměřený na účtování zásob materiálu, zboží a výrobků ve způsobu B. Test obsahuje i zaúčtování o počátečních a konečných stavech zásob na konci účetního období a také doplňující výpočty - zjištění obchodní marže či výši skutečné spotřeby materiálu.
7. prosince 2017, 20:39
NOVÝ TEST NA ÚČTOVÁNÍ O VÝROBCÍCH
Přidali jsme nový test ID 506, který se zabývá účtováním o výrobních ve způsobu A včetně ocenění přírůstků výrobků cenou na úrovni vlastních nákladů a úbytků výrobků metodou váženého aritmetického průměru. Při řešení je třeba i určit výši "výrobní ceny" (tedy ceny na úrovni vlastních nákladů), v níž je přírůstek oceněn. Test je již v účetním provedení od 1. 1. 2016, odkdy se změna stavu zásob vlastní výroby neúčtuje jako vznik či snížení výnosu (tedy dříve účty účtové skupiny 61), ale jako vznik či snížení nákladu, tj. účty skupiny 58, v případě výrobků konkrétně účet 583.
16. listopadu 2017, 12:27
NOVÉ TESTY NA ZÁSOBY!
Po delší době jsme přidali nové testy týkající se účtování o zásobách ve způsobu A. Testy ID 496, ID 497 a ID 498 se zabývají účtováním o zboží a o materiálu. Připojeny jsou též dopňující výpočty - například dopočty obchodní marže, daňové povinnosti k DPH či výsledku hospodaření z prodeje nepotřebného materiálu.
Další »
3/31
© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů