19. července 2024, 13:17
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Aktivace

Aktivací rozumíme poněkud „zvláštní“ situaci, kdy podnik dodá určitý výkon sám sobě. V praxi se situace, kdy by se měla aktivace využít, vyskytuje poměrně často. Typické příklady vhodné pro zúčtování aktivace jsou například:

 1. stavební firma sama pro sebe postaví např. budovu skladu
 2. výrobní podnik dodá své výrobky do své vnitropodnikové prodejny
 3. podnik zajistí svým automobilem dopravu nakoupeného materiálu
 4. apod.

Aktivace je tedy jakési „zaktivnění“ určitého výkonu. Se slovem výkon je v účetnictví úzce spjat pojem výnos – výnosy se rozumí v penězích oceněné výkony. Tím, že podnik „sám pro sebe“ dodá určitý výkon, vzniká mu povinnost účtovat o výnosech.

Pro aktivaci je vyčleněna účtová skupina 62. V ní lze nalézt příslušné výnosové účty pro zaúčtování aktivace. Tak například:

 • aktivaci dlouhodobého hmotného majetku zaúčtujeme 042MD/624DAL
 • aktivaci zboží (na sklad) zaúčtujeme 132MD/621DAL atd.

U aktivace je velmi důležité ocenění aktivovaného výkonu. Obecně platí, že toto ocenění by mělo dodávat vnitropodnikové účetnictví nebo například výsledná kalkulace . Ocenění probíhá zásadně v ceně na úrovni vlastních nákladů, protože podnik „sám sobě“ nebude dodávat výkon se ziskem. Cena na úrovni vlastních nákladů by tedy měla obsahovat

 1. náklady na spotřebovaný materiál na aktivovaný výkon
 2. mzdové náklady na aktivovaný výkon
 3. případně podíl (výrobní) režie na aktivovaný výkon

Předpokládejme, že stavební firma se rozhodne z důvodu volné kapacity sama sobě postavit například garáž pro firemní vozidlo. Na tuto akci naběhnou (a jsou běžně zaúčtovány) například tyto náklady:

 1. spotřeba materiálu na stavbu, Kč 50.000,00, 501MD/112DAL
 2. mzdy pracovníků pracujících na stavbě Kč 40.000,00, 521MD/331DAL
 3. podíl např. odpisů stavebního stroje použitého na stavbě, Kč 5.000,00, 551MD/082DAL

Celkové náklady „naběhlé“ na stavbu vlastní garáže tedy činí Kč 95.000,00 – tato částka je – jak je uvedeno výše – zúčtována v běžných nákladech.

Protože se ale jedná o dlouhodobý hmotný majetek, který jak známo nemůžu ovlivnit v plné výši své ceny (Kč 95.000,00) náklady v roce pořízení a musí být odpisován, podnik musí tyto náklady aktivovat = změnit na konkrétní položku aktiv. V takovém případě podnik zaúčtuje: 042MD/624DAL a následně garáž zařadí do uživání účtováním 021MD/042DAL. Tím dosáhne toho, že postavená garáž se objeví v aktivech a zároveň dosáhne hospodářského výsledku z její stavby ve výši Kč 0,00 (v nákladech na účtech 501, 521 a 551 je zúčtováno Kč 95.000,00, ve výnosech na účtu 624 je zúčtováno rovněž Kč 95.000,00) a nově vzniklá garáž se do nákladů dostane až prostřednictvím odpisů.

Podobná situace může vzniknout v případě, kdy výrobní podnik dodá část svých výrobků do své podnikové prodejny – tj. vlastně změní výrobek ve zboží. Účtování potom může proběhnout například takto:

 1. Vyskladnění výrobků (ve „výrobní ceně“ = ceně na úrovni vlastních nákladů dle výsledné kalkulace a vnitropodnikového účetnictví), Kč 100.000,00, 613MD/123DAL
 2. Vyskladněné výrobky byly dodány do vlastní vnitropodnikové prodejny jako zboží, Kč 100.000,00, 132MD/621DAL
 3. Vyskladnění zboží ve vnitropodnikové prodejně za účelem prodeje, Kč 100.000,00, 504MD/132DAL
 4. Tržby za prodané zboží v hotovosti, Kč 150.000,00, 211MD/604DAL
5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů