19. července 2024, 13:28
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Základní kapitál

Základním kapitálem se rozumí počáteční vklad do podnikatelské činnosti. Jde tedy o peněžní vyjádření souhrnu peněžitých (peněžních prostředků) i nepeněžitých vkladů (jiné penězi ocenitelné hodnoty) všech společníků, kteří se zavázali vložit do společnosti tyto hodnoty s cílem nabýt či zvýšit svou účast ve společnosti.

Povinnost vytvářet základní kapitál mají pouze některé obchodní společnosti včetně družstva. Tato povinnost dosud vyplývala z obchodního zákoníku, nicméně s účinností od 1. 1. 2014 je tato povinnost nově předepsána zákonem o obchodních korporacích. Obecně tedy musí vytvářet základní kapitál v zákonné výši společnost s ručením omezeným, akciová společnost i družstvo (tj. tedy to „obchodní“). I z tohoto důvodu jsou nazývány tyto společnosti vyjma družstva jako kapitálové společnosti (vytváří kapitál).

Osobní společnost, tj. veřejná obchodní společnost (v.o.s.) základní kapitál vytvořit nemusí.

Smíšená společnost, tj. komanditní společnost (k.s.), obecně taktéž této povinnosti nepodléhá, nicméně podle obchodního zákoníku (resp. zákona o obchodních korporacích) je povinen každý komanditista, jakožto jeden ze společníků, vložit do ZK vklad ve výši minimálně Kč 5.000,–.

Ještě jednou tedy zdůrazněme, že s účinností od 1. 1. 2014 dochází ke zrušení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a oblast týkající se obchodních společností bude nově přesunuta do zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Zbylá část obchodního zákoníku pak bude součástí nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro řešení právních skutečností týkajících se obchodních korporací tak z předchozího vyplývá, že je s účinností od 1. ledna 2014 nutné primárně nahlížet do nového občanského zákoníku a až následně individuálně přihlížet do nového zákona o obchodních korporacích.

Pojem byl vložen/modifikován dne 12.11.2013 v 13:31:35.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů