23. června 2024, 05:53
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Superhrubá mzda

Pojem superhrubá mzda se poprvé objevil s prvními zprávami o tzv. reformě veřejných financí. Předně je třeba říci, že tento pojem není zakotven v žádném právním předpisu a prakticky se tedy jedná pouze o snahu o zlidovění nové metody výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků („daň ze mzdy“) od 1. 1. 2008.

Superhrubou mzdu stanovuje konkrétně ustanovení §6 odst. 13 Zákona o daních z příjmů (Zákon č. 586/1992 Sb. v platném znění) jako základ daně z příjmů při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, tedy „daně ze mzdy“ u zaměstnanců.
Superhrubá mzda je tak definována jako hrubá mzda pracovníka povýšená o sociální (26 % z hrubé mzdy) a zdravotní (9 % z hrubé mzdy) pojištění, které je povinen za zaměstnance odvádět zaměstnavatel.
Prakticky to tedy znamená, že při hrubé mzdě např. Kč 10.000,00 není základem daně těchto Kč 10.000,00 poní­žených o sražené sociální (8 %) a zdravotní (4,5 %) pojištění zaměstnance, ale jde o částku Kč 10.000,00 plus sociální pojištění zaměstnavatele (26 %) a zdravotní pojištění zaměstnavatele (9 %). Pro výpočet měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se tato částka zaokrouhlí na celé stovky směrem nahoru.

Příklad – výpočet základu daně do 31. 12. 2007
Hrubá mzda Kč 10.000,00 mínus sociální pojištění zaměstnance Kč 800,00 (tj. 8 % z hrubé mzdy) mínus zdravotní pojištění zaměstnance Kč 450,00 (tj. 4,5 % z hrubé mzdy) = Kč 8.750,00, zaokrouhleno na celé stovky nahoru = Kč 8.800,00. Z této částky se poté počítala záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti podle příslušných daňových pásem v §16 Zákona o daních z příjmů.

Příklad – výpočet základu daně od 1. 1. 2008
Hrubá mzda Kč 10.000,00 plus sociální pojištění zaměstnavatele Kč 2.600,00 (26 % z hrubé mzdy) plus zdravotní pojištění zaměstnavatele Kč 900,00 (9 % z hrubé mzdy) = Kč 13.500,00, tomto konkrétním případě není třeba zaokrouhlovat na stovky směrem nahoru (výsledek vyšel v celých stovkách). Z této částky se počítá záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši rovné sazby daně 15 % dle aktuálního znění §16 Zákona o daních z příjmů v platném znění, v tomto případě tedy Kč 2.025,00.

Poznámka: stav textu dle stavu práva k 24. 2. 2008

Pojem byl vložen/modifikován dne 18.08.2008 v 09:22:51.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů