19. července 2024, 15:15
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Souvztažné účty

Souvztažnými účty rozumíme dva (případně i více) účtů, na které dochází k zápisu účetního případu. Tyto účty musí odpovídat obsahu účetního případu, tj. musí být vybrány tak, aby zápis na ně měl smysl a co nejlépe zachycoval událost (operaci), ke které došlo a kterou je potřeba zaúčtovat.

Vlastní zápis účetního případu musí být formálně a věcně správný.

Formální správností účetního zápisu rozumíme všech těchto tří pravidel:

  1. Účtuje se na dva různé – tedy souvztažné účty
  2. Na těchto dvou různých účtech se účtuje na různých stranách, tj. na jednom účtu na straně MD, na druhém účtu na straně DAL
  3. Částky, které se zaúčtutují na těchto 2 různých účtech a na jejich 2 různých stranách, musí být shodné

Věcná správnost účetního zápisu spočívá právě ve volbě správných souvztažných účtů. Znamená to tedy, že například pro účetní případ „Faktura odběrateli za výrobky“ musíme vybrat dva správné souvztažné účty 311 (pro stranu MD) a 601 (pro stranu DAL). Zvolíme-li dva jiné účty, účetní případ bude možná správně po formální stránce (projde „testem formální správnosti“ – viz výše), ale nebude správně věcně.

Výběr souvztažných účtů je tak jednou z hlavních náplní práce účetního pracovníka. V současné době lze na trhu s odbornou literaturou najít celou řadu sbírek souvztažností, tj. vlastně jakýchsi návodů, které účty použít pro stranu MD a pro stranu DAL k zaúčtování konkrétní účetní oprace.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů