18. května 2024, 14:52
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Příjem

Příjmem se rozumí v penězích oceněný výkon, který je doprovázen reálným přílivem peněžních prostředků. Je nutné odlišovat příjmy od výnosů, neboť výnosy nemusí vždy představovat skutečný příliv finančních prostředků.

Klasickým příkladem příjmu, který představuje skutečný příliv peněžních prostředků, je úhrada faktury vydané v hotovosti, popřípadě na bankovní účet. Stejně tak jsou běžnými příjmy i přijaté tržby za služby/výrobky a zboží přímo v hotovosti.

Naproti tomu výnosem, který není fakticky doprovázen přílivem peněžních prostředků, tj. nejedná se o příjem, může být například aktivace dlouhodobého majetku (viz samostatná kapitola aktivace).

Příjmy jsou ostatně jako výdaje důležitým prvkem pro sestavení účetního výkazu Cash-Flow neboli výkazu o peněžních tocích.

Pojem byl vložen/modifikován dne 02.10.2013 v 12:31:24.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů