14. června 2024, 18:27
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Peníze na cestě

Peníze na cestě je účetní kategorie, která slouží k zachycení přechodného časového a dokladového nesouladu při pohybu peněžních prostředků mezi dvěma účty krátkodobého finančního majetku podniku (obvykle při pohybu peněz mezi bankou a pokladnou).

O penězích na cestě se účtuje na účtu 261, který by měl mít koncem každého kalendářního měsíce nulový zůstatek, ačkoliv si lze představit situace, kdy tomu tak není.

Použití účtu 261 si vyžaduje zejména účtování o pohybu peněžních prostředků na základě různých účetních dokladů. Zatímco o pohybu peněz v hotovosti se účtuje na základě příjmového či výdajového pokladného dokladu, o pohybu peněz v bance se účtuje zásadně na základě výpisu z bankovního účtu.
Zaúčtovat tedy operaci „výběr peněz z běžného účtu a jejich vklad do pokladny“ 211MD/221DAL je proto zcela chybné. Tato operace se musí rozpadnout do dvou dílčích operací, a to:

(1)
dle příjmového pokladního dokladu: vklad hotovosti z běžného účtu do pokladny (tzv. „dotace pokladny“): 211MD/261DAL

(2)
dle výpisu z bankovního účtu: výběr hotovosti z běžného účtu: 261MD/221DAL

Obdobně se účet 261 užívá v případě převodu peněz mezi dvěma běžnými účty téhož podniku či mezi dvěma pokladnami téhož podniku.

V daňové evidenci existuje obdobná kategorie, která se však nazývá průběžné položky.

Pojem byl vložen/modifikován dne 11.07.2008 v 20:59:16.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů