17. července 2024, 14:40
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Peněžitý vklad

Peněžitým vkladem se rozumí souhrn peněžních prostředků, které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti a to podle peněžní částky, která byla uvedena ve společenské smlouvě/zakla­datelské listině.

U společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti musí být peněžité vklady do základního kapitálu splaceny na zvláštní účet u banky, který zřídí správce vkladu (banka).

Na rozdíl od nepeněžitého vkladu, který musí být splacen celý před zápisem nové společnosti do obchodního rejstříku, vklad peněžitý nemusí být splacen celý. Jaké procento být splaceno ale musí předepisuje obchodní zákoník (do 31. prosince 2013), popřípadě nově s účinností od 1. ledna 2014 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Zbývající část jsou povinni společníci doplatit též individuálně podle výše uvedených předpisů.

Povinnost vyplývající z obchodního zákoníku popř. nově ze zákona o obchodních korporací týkající se minimální výše základního kapitálu je zde uvedena pro každou společnost individuálně.

Pojem byl vložen/modifikován dne 11.11.2013 v 10:33:05.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů