17. července 2024, 15:19
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Krátkodobý majetek

Krátkodobý majetek neboli oběžná aktiva jsou částí aktivních položek, do kterých se zpravidla zahrnují zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Krátkodobý majetek je tedy charakteristický zejména svou délkou použitelnosti, která není vyšší než 1 rok, a taktéž i svou jednorázovou spotřebou. Toto jsou zásadní rozdíly oproti dlouhodobému majetku, jehož délka použitelnosti je z obecného hlediska delší než 1 rok, a který se v průběhu jeho využívání postupně opotřebovává nikoli však spotřebovává. Toto opotřebení je tak zúčtováno do nákladů až formou účetních odpisů.

Více viz samostatná kapitola Oběžná aktiva.

Pojem byl vložen/modifikován dne 02.10.2013 v 09:33:21.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů