19. července 2024, 13:46
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Košilka

Průvodka, nebo lidově i košilka představuje formulář obsahující předtištěné náležitosti účetního dokladu, které je zapotřebí doplnit, aby mohl být příslušný doklad, k němuž je košilka přílohou, dokladem účetním a splňoval tedy zákonné povinnosti dle zákona o účetnictví. Na základě účetních dokladů účetní jednotky prokazují a zachycují veškeré skutečnosti týkající se jejich předmětu podnikaní.

Je nutné zdůraznit, že samotná košilka není účetním dokladem a není povinné ji k účetním dokladům přikládat, pokud budou účetní náležitosti uvedeny (doplněny) na příslušném dokladu jinou formou.

Košilka by tedy měla obsahovat alespoň tyto náležitosti, které korespondují s náležitostmi účetního dokladu, k němuž je košilka vystavována (viz § 11 zákona o účetnictví):

  1. označení účetního dokladu,
  2. obsah účetního případu a jeho účastníky,
  3. peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
  4. okamžik vyhotovení účetního dokladu,
  5. okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu,
  6. podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Pojem byl vložen/modifikován dne 13.11.2013 v 08:11:31.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů