19. července 2024, 13:49
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Inventura

Inventura je velmi často, avšak mylně ztotožňována s pojmem inventarizace. Nicméně tyto dva termíny se od sebe navzájem odlišují.

Ve vztahu k zákonu o účetnictví (§ 29–30) inventurou se rozumí zjišťování skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni.

Kdežto inventarizace je považována za určitý proces obsahující jednotlivě na sebe navazující kroky, při kterém dochází například k provedení inventury, k porovnání skutečně zjištěného stavu se stavem účetním (dokladovým), k vyčíslení inventarizačních rozdílu, ke zjištění důvodů, které vedly (mohly vést) k rozdílným výsledkům, k vypořádání inventarizačních rozdílů atp.

Inventuru, tedy zjištění skutečného stavu veškerého majetku a veškerých závazků, lze provádět dvěma způsoby, přičemž inventura musí být ze zákona o účetnictví provedena minimálně jednou za rok, a to ke dni účetní závěrky:

a) fyzicky – používá se u složek majetku či závazků, u kterých lze provést fyzickou kontrolu. Tyto složky tedy mají hmotný charakter (tj. skutečně fyzicky existují) a lze tedy využít metod měření, vážení, přepočítání aj.
b) dokladově – používá se u složek majetku či závazků, u kterých není možné provést fyzickou kontrolu. Tyto složky tedy nemají hmotnou povahu a nelze vizuálně zjistit jejich existenci (není možné využít předchozích matematických metod (př. pohledávky, závazky, rezervy aj.)

(Více viz kapitola inventarizace)

Pojem byl vložen/modifikován dne 13.11.2013 v 09:39:19.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů