29. května 2024, 04:57
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek, neboli též výsledek hospodaření podnikatelského subjektu (zkr. HV), je dán rozdílem dosažených výnosů a vynaložených nákladů na podnikatelskou činnost. HV je součástí pasív, konkrétně je tedy jednou ze složek vlastního kapitálu (rozvaha).

Kladný výsledný rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady tak představuje pro podnik účetní zisk, naopak záporný výsledek, pak představuje účetní ztrátu. Podnikatelský subjekt by teoreticky mohl dosáhnout i stejné výše výnosů a nákladů, a tudíž by tak nedosahoval ani zisku, ani ztráty. Výsledek hospodaření by tak byl roven nule.

Typy výsledku hospodaření:
a/ zisk => (výnosy – náklady) > 0
b/ ztráta => (výnosy – náklady) < 0
c/ nula => (výnosy – náklady) = 0

Výši hospodářského výsledku lze zjistit v jednom z účetních výkazů – „výkaz zisků a ztrát“.

Též se rozlišuje mezi účetním a daňovým výsledkem hospodaření.
Rozdíl mezi účetními výnosy a účetními náklady podniku je označován jako účetní HV. Pakliže se tento účetní výsledek hospodaření upraví o příslušné operace (např. přičtení „daňově neuznatelných“ nákladů, +/- rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atp.), které poslouží ke zjištění daňového základu pro výpočet samotné daně z příjmů, pak se bude jednat o daňový hospodářský výsledek.

Dále se rozlišují hospodářské výsledky podle druhu činnosti:

a/ provozní HV (zahrnuje náklady z účtové třídy 51 – 55, výnosy z účtové třídy 61 – 65)
b/ finanční HV (zahrnuje náklady z účtové třídy 56, výnosy z účtové třídy 66)
c/ mimořádný HV (zahrnuje náklady z účtové třídy 58, výnosy z účtové třídy 68)

Pojem byl vložen/modifikován dne 11.11.2013 v 09:40:44.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů