13. června 2024, 22:32
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

DPH

Daň z přidané hodnoty (zkr. DPH) je jednou z nepřímých daní, která se podstatnou částí podílí na příjmech státního rozpočtu každého státu. Velmi zjednodušeně, jedná se o zákonem určenou povinnou platbu do státního rozpočtu, která se připočítává k cenám zboží a služeb (někdy je též nazývána jako ´univerzální daň´). V České republice je DPH upraveno zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Sazby DPH jsou v různých státech odlišně a mnohdy se díky vládním zásahům mění i v relativně krátkých časových horizontech. Ze všeobecného hlediska, v České republice existují dvě úrovně, nikoliv jednotná sazba DPH:

  1. základní sazba (od 1.1.2013 DPH 21 %)
  2. snížená sazba (od 1.1.2013 DPH 15 %)

Obecně většina zboží či služeb podléhá základnímu zdanění, nicméně přílohy k zákonu o DPH (příloha č. 2, příloha č. 3) přesně vymezují zboží/služby, které podléhají sazbě snížené.

Z hlediska účetnictví není problematika DPH zcela jednoduchou záležitostí. DPH je řešeno po mnoha stránkách – je nutné vědět, jaké zboží/služba/jiná skutečnost této dani podléhá (tj. co je předmětem DPH), kdo je plátcem a kdo je poplatníkem, kdy se platí, za co se platí, jaká výše DPH se platí a komu se odvádí DPH atp. Souvislostí s touto ´univerzální´ daní je velmi mnoho.

Poplatníkem DPH se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny této dani (tj. například poplatníkem je běžný občan, kdy nakupuje zboží v maloobchodě).
Plátcem DPH se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků (tj. například výše zmíněný maloobchod). Tuto povinnost mu ukládají podmínky vymezené v zákoně o DPH.

účetního a daňového hlediska je pro plátce DPH rozlišováno:

  1. DPH na výstupu = daň z uskutečněných zdanitelné plnění, účtováno na straně DAL příslušného účtu 343 (př.: z prodeje zboží/služeb)
  2. DPH na vstupu (odpočet DPH) = daň z přijatých zdanitelných plnění, účtováno na straně MD příslušného účtu 343 (př.: z nákupu zboží/služeb)

Výsledné rozdíly DPH na výstupu (DAL) a DPH na vstupu (MD) představují:

  1. daňovou povinnost => DPH na výstupu (DAL) > DPH na vstupu (MD) => „kladný rozdíl
  2. nadměrný odpočet => DPH na výstupu (DAL) < DPH na vstupu (MD) => „záporný rozdíl
  3. nula => DPH na výstupu (DAL) = DPH na vstupu (MD) => „nulový rozdíl

Pojem byl vložen/modifikován dne 20.11.2013 v 08:35:22.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů