15. dubna 2024, 04:23
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Daně

Daně jsou obvykle definovány jako povinná státem nařízená a vymahatelná nevratná platba do státního rozpočtu. Je tedy třeba, aby daně byly zakotveny zákonem a kromě způsobu jejich výpočtu a výběru byly stanoveny také příslušné sankce.

V České republice se daně tradičně člení do dvou skupin, a to na daně přímé a daně nepřímé.

Přímé daně jsou takové, u nichž lze jednoznačně určit osobu (daňový subjekt), který daň bude platit – z jehož příjmu či majetku se daň odvádí. Mezi přímé daně patří daně z příjmů, daň z nemovitostí, daň silniční a „trojdaní“ – tj. daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí.

nepřímých daní nelze ve většině případů určit osobu, která daň v konečné fázi zaplatí, lze určit jen osobu (daňový subjekt), který daň odvádí. Nepřímé daně jsou stanoveny jako přirážka k prodejní ceně zboží a služeb a jsou součástí této ceny pro konečného spotřebitele. Klasickým případem nepřímých daní jsou spotřební daně a daň z přídané hodnoty.

Mluvíme-li o daních, je třeba zmínit dva důležité pojmy, a to je poplatník daně a plátce daně.

Poplatník daně se vyskytuje prakticky pouze u daní přímých. Jde o osobu, jehož příjem či majetek je přímo dani podroben.

Naopak plátce daně se vyskytuje především u daní nepřímých (ale známe i plátce daně u daní přímých, např. u zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků). Plátcem je tedy potom osoba, která daň vybírá a odvádí státu pod svou majetkovou odpovědností.

Na tomto místě stojí za zmínku ještě pojem správce daně, což je instituce, která je pověřena správou a výběrem daní. U nás jsou to především finanční úřady, správcem daně ale může být rovněž celní úřad (při výběru cla, popř. i DPH u dovozu) či úřad města či obce (například u místních poplatků).

O daních se účtuje v účtové skupině 34. Některé daně – zejména daň silniční či daň z nemovitostí – jsou pro podnik také nákladem a o tomto nákladu účtujeme v účtové skupině 53.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů