REKLAMA: Kurz účetnictví on-line - Podívejte se na naše účetní kurzy na YouTube zcela zdarma :-)
21. dubna 2024, 12:57
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Slovníček účetních pojmů

Aktiva

Aktiva je jedním ze základních pojmů účetnictví jako takového. Obecně lze aktiva charakterizovat jako majetek podniku seřazený podle jednotlivých druhů.
rozvaze, což je soupis všech aktiv a pasív, jsou aktiva uvedena podle toho, jakou dobu zůstávají v podniku. Z tohoto pohledu tedy aktiva členíme na

 1. dlouhodobá (fixní) aktiva (majetek)
 2. krátkodobá (oběžná) aktiva (majetek)
 3. ostatní aktiva

Dlouhodobá aktiva zůstávají v podniku dobu delší než 1 rok, obvykle se postupně opotřebovávají (což vyjadřují odpisy). Mezi dlouhodobý majetek patří především:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • dlouhodobý finanční majetek

Oběžná aktiva zůstávají v podniku dobu kratší než 1 rok a často se jednorázově spotřebovávají. Mezi oběžná aktiva patří především:

 • zásoby
 • pohledávky
 • peněžní prostředky

Charakteristickým rysem tohoto majetku je jeho „obíhání“, kdy např. peníze na počátku sledovaného cyklu oběhu se mění v nakoupený materiál, ten pak vlivem působení práce lidí a strojů ve výrobek, výrobek se dále prodá a mění se v pohledávku, tj. právo podniku, aby mu bylo zaplaceno a po zaplacení této pohledávky má podnik opět peníze.

Mezi ostatní aktiva se obvykle řadí aktivní účty časového rozlišení, tedy především

 • náklady příštích období
 • příjmy příštích období
 • komplexní náklady příštích období

V již zmiňované rozvaze musí vždy a za všech okolností platit tzv. základní bilanční rovnice, která říká, že AKTIVA = PASÍVA, neboli veškerý majetek podniku musí být kryt určitými zdroji (kapitálem).

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů