17. července 2024, 15:03
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Registrace nového uživatele

:: Krok 1/3

Nejprve si prosím vyberte, o jaký typ registrace máte zájem:

NÁPOVĚDA

Individuální uživatel
Jako individuální uživatel budete mít volný přístup ke všem veřejným testům v systému. Budete si je moci vybírat formou samostudia podle Vašeho uvážení, například podle jednotlivých témat. Dále budete mít přístup k tzv. studijním plánům, což jsou ucelené soubory testů týkající se konkrétních oblastí.

Skupinový uživatel
Skupina uživatelů se skládá z vedoucího skupiny a členů skupiny. Těchto členů může být až 30. Vedoucí skupiny může členům své skupiny zadávat úkoly k vyřešení. Tyto úkoly mohou obsahovat veřejné testy, které jsou přístupné všem uživatelům systému. Vedoucí skupiny může ale pouze pro členy své skupiny definovat vlastní neveřejné testy. Vedoucí skupiny může sledovat výsledky řešení testů členů skupiny, může členům své skupiny také povolit nebo zakázat přístup k veřejným testům, které jsou přístupné podobně jako u individuálních uživatelů formou samostudia nebo studijních plánů.

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů