19. července 2024, 14:52
Uživatel: nepřihlášený | Registrace uživatele

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Uděluji tímto do odvolání či změny tohoto souhlasu obchodní korporaci ParCon & Partner, v. o. s., se sídlem Kavčí plácek 121/1, 500 03 Hradec Králové 3, IČ 64825264, zapsané ve veřejném (obchodním) rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. značka A 5253, jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce“), souhlas s tím, aby zpracovávala (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) moje osobní údaje. To vše výhradně v souvislosti s mou registrací v aplikaci TESTY Z ÚČETNICTVÍ. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, jsou: mé uživatelské jméno, má e-mailová adresa, bydliště (kraj), pohlaví a rok narození, dále IP adresa zařízení, z něhož se k aplikaci TESTY Z ÚČETNICTVÍ přihlašuji, a identifikátory cookies.

Mé osobní údaje nebudou ze strany Správce poskytovány žádným třetím osobám a nebudou ani využívány k zasílání obchodních sdělení.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR“).

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/vědoma toho, že ho mohu kdykoliv odvolat či změnit, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil/udělila. Udělení souhlasu nemá vliv na mé využívání aplikace TESTY Z ÚČETNICTVÍ.

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama - Ochrana osobních údajů